40-årsjubileet för Tehy-tidskriften firas med två omslagsbilder

Tehy-tidskriftens jubileumsnummer utkom 9.6. Det är tryckt med två omslagsbilder. Bilderna är vinnararbetena av tidningens omslagsbildstävling och favoriterna i läsaromröstningen. Omslagen firar mångsidigheten hos tehyiterna och det ihärdiga arbetet under coronapandemin.

Image text
Jubileumsnumret av Tehy-tidskriften är tryckt med två omslagsbilder. På vänstra sidan finns ett omslag designat av Tytti Korhonen, som visar tehyiternas mångfald och mångkultur. På högra sidan finns Ruusa Pirkolas omslag, med vilket designern vill

I omslagsbildtävlingen ombads studeranden inom den grafiska branschen att uppdatera Tehy-tidskriftens första omslagsfoto från 1981 till idag. På omslaget till det första numret fanns en tecknad vårdarfigur med en blomkorg i famnen.  

41 fantastiska verk skickades in till tävlingen. Omslaget som beskriver tehyiternas mångfald och mångkultur är designat av Tytti Korhonen, som studerar vid Yrkeshögskolan Metropolia och fick flest röster i läsaromröstningen. På andra plats kom omslaget designat av Ruusa Pirkola, som studerar vid Lapplands universitet. Med sin bild ville hon tacka tehyiterna för det arbete de har gjort under coronapandemin. Jubileumsnumret trycktes med båda omslagen. 

Ända från början har Tehy-tidskriften varit tehyiternas egen tidning. Den presenterar de viktigaste ämnena och företeelserna inom branschen, liksom intressanta personer och arbetsplatser. Den berättar om intressebevakning, svarar på frågor och håller medlemmarna uppdaterade och deras röster hörda. 

Tehys medlemmar och andra läsare har anammat Tehy-tidskriften. I Finland var Tehy-tidskriften både den största tidskriften och den som hade mest publik inom fackförbunden förra året (källa: Aikakausmedia). 

I Tehy-tidskriftens jubileumsnummer firas teyhiternas arbete. Varje finländare stöter på tehyiter otaliga gånger i sitt liv – vissa till och med dagligen. I jubileumsnumrets huvudreportage berättar 20 tehyiter om vad som är bäst i deras arbete. 

Den första Tehy-tidskriften utkom 1981. Tidskriften är ett år äldre än Tehy själv, eftersom den skapades för att förbereda grundandet av fackförbundet. Tehy-tidskriften publiceras som en tryckt tidskrift elva gånger i året. Tidskriftens webbplats publicerar de senaste nyheterna om social- och hälsovårdsbranschen och det pedagogiska området, uppdaterade bloggar varje vecka och omfattande artiklar.  

 

Ytterligare information: 
Tehy-tidskriftens chefredaktör Maria Tuominen, tfn 040 825 76 84