Tehys fullmäktige befullmäktigade politiska stridsåtgärder

Tehy, fackorganisationen för social- och hälsovårdssektorn samt det pedagogiska området, befullmäktigade enhälligt vid sitt möte idag organisationens styrelse att förbereda och ordförandena att besluta om politiska stödåtgärder vad gäller regeringsprogrammets noteringar som hotar tehyiternas rättigheter och ställning.

Fullmäktiges uppfattning var att den exportdrivna arbetsmarknadsmodellen inte kan noteras i lagen. En sådan lagberedning hotar allvarligt medlemmarnas rättigheter och avtalsfrihet samt innebär en evig lönegrop för skötarna. Därtill strider regeringens avsikter mot Finlands bindande internationella avtal och EU-rätten.

– Fullmäktige ansåg att det finns ett tydligt behov av stödåtgärder. Situationen kan dock ändras snabbt och därför bedömde fullmäktige att det nu behövs smidighet för mer detaljerad förberedelse och beslut, konstaterar Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Man beslutar och informerar mer om de politiska stridsåtgärderna imorgon på tisdag.

Mer information:
Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, kontakt via specialassistenten, tfn 0400 540 005, mila.huovinen(at)tehy.fi