Tehy, SuPer och Erto: Strejkvarningar, och förbud mot övertid och byte av arbetsskift inom den privata hälsoservicebranschen

Fackförbunden Tehy, SuPer och Erto dvs. Sote ry ger nya strejkvarningar.

De två nya strejkerna på två dagar gäller arbete för diagnostiska avbildningar på Mehiläinens, Terveystalos och Pihlajalinnas riktade företag samt SYNLAB Suomi. Strejkerna vid arbete för diagnostiska avbildningar hålls tisdag 11.6.2024 och torsdag 13.6.2024 kl. 00.01–23.59.

Därtill riktas två nya strejker på en dag till arbete på laboratorier i riktade företag vid Mehiläinen, Terveystalo och Pihlajalinna samt på SYNLAB Suomi och Vita Laboratorio. Strejkerna hålls onsdag 12.6.2024 och fredag 14.6.2024 kl. 00.01-23.59.

Det tidsbegränsade förbudet mot övertid och byte av arbetsskift, och mot tillfällig förflyttning träder genast i kraft

Sote ry utlyser även ett tidsbegränsat förbud mot övertid och byte av arbetsskift, och mot tillfällig förflyttning. Förbuden börjar i dag måndag 27.5 kl. 15 och upphör måndag 10.6.2024 kl. 15.

Åtgärderna riktas mot Mehiläinens, Terveystalos, Pihlajalinnas riktade företag och Oral Hammaslääkärit. Under förbudet mot tillfällig överföring får medlemmar i Tehy, SuPer eller Erto inte flyttas från sin egen arbetsuppgift eller sin egen arbetsplats till en annan arbetsuppgift eller arbetsplats.

Orsaken till arbetskonflikten är att arbetsgivarens löneförslag i medlingen i arbetskonflikten i hälsoservicebranschen har varit otillräckliga. Det behövs högre löneförhöjningar eftersom tabellönerna i hälsoservicebranschen har blivit avsevärt efter minimilönerna i kollektivavtalet för den offentliga social-, hälso- och sjukvårdsbranschen. Löneskillnaderna har ökat ytterligare efter att reformen av lönesystemet enligt kollektivavtalet för social-, hälso- och sjukvårdsbranschen började i februari.

Lönerna för alla specifika uppgifter på Mehiläinen Länsi-Pohja såsom inom intensivvården, på akutavdelningar och i förlossningssalar är 200–350 euro lägre än på Lapplands välfärdsområde. Lönen för en sjukskötare eller barnmorska på Mehiläinen Länsi-Pohja motsvarar lönen för en närvårdare på Lapplands välfärdsområde. Lönen för ansvariga närvårdare har på motsvarande blivit märkbart efter lönerna i den offentliga sektorn.

Strejken på ett dygn som Sote ry meddelat om tidigare hålls tisdagen 28.5.2024 kl. 00.01–23.59 för arbeten för diagnostiska avbildningar.

Det finns mer information om strejkplatserna på webbsidorna.

Mer information:

Tehys förhandlingschef Vappu Okkeri, [email protected], tfn 0400-913 230

SuPers förhandlingschef Pia Zaerens, [email protected], tfn 050-385 8042

Erto ry:s organisationschef Soile Lindstedt, [email protected], tfn 040-723 6906