Tehy och SuPer: Förbud mot övertid och byte av arbetsskift fortsätter inom den kommunala sektorn – ändring i randvillkoren under sommaren

Inom den kommunala sektorn fortsätter förbudet mot övertid och byte av arbetsskift som Tehy och SuPer förklarat. Vårdarorganisationernas styrelser gjorde dock idag en ändring i stridsåtgärderna för perioden 1 juni till 31 augusti 2022. På sommaren kan tehyiterna och superiterna välja att arbeta övertid och byta skift, men arbetsgivaren kan inte beordra dem till detta.

Vårdarorganisationerna betonar att stridsåtgärderna alltid syftar till bästa möjliga påtryckningar för att få bästa möjliga förhandlingsresultat för medlemmarna. Samtidigt bör genomförandesättet vara sådant att det minimerar nackdelar eller förluster för medlemmarna.

– Vi koncentrerar oss på vårdarnas ärende. När situationen ser ut att dra ut på tiden vill vi med den här linjen underlätta utkomsten för våra i övrigt lågavlönade medlemmar under sommarmånaderna, konstaterar SuPers ordförande Silja Paavola.

Igår bekräftades att det avtalslösa läget kanske fortsätter ännu längre inom hela kommunsektorn, när sonderingarna av Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT och de två andra huvudavtalsorganisationerna FOSU och JAU kullkastades på grundval av förlikningsnämndens förlikningsförslag.

– Det är intressant att sonderingen inte ledde till ett resultat, eftersom övriga avtalsparter inom kommunsektorn redan hade godkänt förlikningsnämndens förslag. Kortleken verkar utan tvekan vara i oordning där. Däremot är det klart att man måste hitta en medicin för bristen på vårdarpersonal, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Rytkönen och Paavola påminner om att Tehy och SuPer fortfarande kämpar för en lösning på ett allvarligt samhällsproblem, det vill säga en lösning på vårdarbristen, inte för hela kommunsektorn.

Mer information:
Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, kontakt via specialassistenten, tfn 0400 540 005
SuPers ordförande Silja Paavola, tfn 050 527 5085
Tehys verksamhetsledare Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 346 0847 
SuPers intressebevakningschef Anne Sainila-Vaarno, tfn 050 310 1492