Tehy och läkarförbundet: krisen inom hälsovården hotar säkerheten i Europa

Personalbristen inom hälsovården, det geopolitiska läget och allt större hot mot hälsan ställer prov på säkerheten i Europa. Tehy och Läkarförbundet framhävder inför EU:s parlamentsval att det är en grundläggande förutsättning för ett tryggt samhälle att hälsovården fungerar.

Organisationerna anser att EU måste agera beslutsamt för att lösa krisen inom hälsovården, särskilt inom dess jurisdiktion på områden av reglering kring digitalisering, personalens rörlighet och arbetarskyddet samt hälsohot över gränserna.

– Ett löfte om en fungerande hälsovård är ett löfte om stabilitet, sammanfattar Niina Koivuviita, oedförande för Läkarförbundet.

Personalbristen är ett europeiskt problem

Bristen på personal inom hälsovården är inte bara ett finskt problem, det råder i hela Europa.

– Bristen på personal och våldet man upplever i arbetet försvagar allvarligt hälsovårdens kvalitet och tillgänglighet, säger Millariikka Rytkönen, ordförande för Tehy.

Förbunden kräver att EU snabbt måste stärka regleringen av arbetarskyddet, så att branschen kan locka arbetstagare och hålla dem kvar.

Konkurrensen om kompetent personal är hård, och därför måste man även på EU-nivå fortsätta att diskuterar betydelsen av och principerna för rekrytering.

– Annars bli fattigare länder lidande.

Den digitala brytningstiden kräver försiktighet

Organisationer påminner att den teknologiska utvecklingen ger möjligheter, men också risker.

– Det väl implementerade området för europeiska hälsodata främjar forskning i hälsosektorn och underlättar åtkomligheten till patientdata i landet där patienten vårdas. Implementeringen kräver noggrann planering och dito genomförande tillsammans med yrkesfolk inom hälsovården så att patientdata hålls i säkerhet, konstaterar Rytkönen.

Utöver datasäkerheten måste man ha beredskap för informationspåverkan och hybridhot.

Klimatförändringen ger fler hälsohot

Klimatförändringen hämtar nya utmaningar till hälsovården. 

– Vi förväntar oss fler värmeböljor och smittsamma sjukdomar och det kommer att ställa hälsotjänsterna inför särskilda utmaningar. Energieffektiviteten i verksamhetsenheter på sjukhus och inom den övriga hälsovården måste förbättras, återanvändning främjas och upphandlingen av medicinala apparater och förnödenheter ske på ett sätt som är hållbart för miljön, säger Koivuviita. 

Tehy och Läkarförbundet ordnade den 27 maj en gemensam EU-panlen under rubriken ”Hälsosamt Europa! En stor panel om hälsofaktorer inför EU-valet”, där man hade fokus på hälsovårdens roll i EU. Kandidater från sju partier till Europaparlamentet berättade om sina åsikter. 

Mer information: 

Tehys informatör Jaana Reijonaho, tfn 040 3568 409 (kontakt till Tehys ordförande Millariikka Rytkönen)
Läkarförbundets kommunikationschef Lauri Korkeaoja, tfn 044 0788 282