Tehy: Förhandlingsresultat till den privata socialservicebranschen, pågående stridsåtgärder avslutas

Förhandlingsparterna till den privata socialservicebranschens kollektivavtal (SOSTES) har nått ett förhandlingsresultat. Till följd av detta avslutas alla pågående stridsåtgärder omedelbart, dvs. förbudet mot övertid- och skiftbyte, förbudet mot inhoppsjobb och ansökningsblockaden.

Förhandlingsresultatets innehåll är konfidentiellt tills parternas förvaltningar har behandlat resultatet. Förvaltningarna kallas samman med snabb tidtabell.

För att strejken som meddelats börja den 20.6. på midsommarveckan ska inhiberas förutsätts det att parternas förvaltningar godkänner förhandlingsresultatet.

Tilläggsinfo:
Tehys förhandlingschef Vappu Okkeri, tel. 0400 913230