Tehy flyttar till nya lokaler, några ändringar sker inom organisationen

Centralbyrån i Helsingfors för Tehy, social- och hälsovårdens samt det pedagogiska områdets fackorganisation, flyttar till nya lokaler i Vallgård från och med den 1 mars 2023.

Image text
kuva: Jussi Nukari / Lehtikuva

Tehys lokaler har funnits i Östra Böles så kallade Järjestötalo sedan organisationen grundades 1982. Flyttprojektet har förberetts i flera år. De gammalmodiga planlösningarna för byrån som byggdes på 1970-talet samt den omfattande renoveringen som ska göras av fastigheten är väsentliga orsaker till bytet av lokal.

Tehys telefonnummer och postadress ändras inte efter flytten. Besöksadressen till de nya lokalerna från början av mars är Vääksyvägen 2 (entréhall V2).

Under våren sker även några förändringar inom organisationen av Tehys byrå. Arbetarskydds- och arbetshälsoärendena övergår från verksamhetsområdet för samhällsrelationer och utveckling till verksamhetsområdet för intressebevakning.

Inom verksamhetsområdet för intressebevakning inrättas en tjänst som förhandlingschef för den privata sektorns förhandlingsverksamhet. Inom verksamhetsområdet för ekonomi inrättas en tjänst som huvudbokförare. Dessutom inrättas verksamhetsområdet Juridiska ärenden, till vilket de uppgifter som tidigare hörde till Tehys rättstjänst och andra verksamheter som förutsätter juridisk sakkunskap övergår.  Ändringarna sker genom interna arrangemang och medför inga personalnedskärningar.

Mer information: Tehys andra vice ordförande Pipsa Allén, tfn (044) 0467747