Tehy: De sista stunderna i Finland för att lösa vårdarbristen

Arbetskraftsprognosen som den offentliga sektorns pensionsförsäkrare Keva publicerade idag är dyster. Bristen på sjukskötare och närvårdare har ökat kraftigt på bara två år. Det fattas över 16 600 sjukskötare, jämfört med 8 000 för två år sedan. Endast i Nyland är underskottet 6 000 sjukskötare. Bristen på närvårdare har också ökat enormt, då underskottet i hela landet enligt en ny utredning nu är 8 800.

– Tyvärr är inte uppgifterna i arbetskraftsprognosen överraskande. Tehy har varnat för vårdarbristen i åratal. Den information vi får från arbetsplatserna berättar samma historia. Konsekvenserna av vårdarbristen blir hela tiden allvarligare och förstorar dilemmat ytterligare. I Finland är det nu de sista stunderna att agera för att förhindra ett tillstånd av fritt fall, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Rytkönen berättar att hon från arbetsgemenskapernas vårdare får ett allt allvarligare budskap om utmattning, långa sjukskrivningar och en enorm både fysisk och psykisk belastning.

– När antalet vårdare blir allt färre ökar arbetsbördan och brådskan för dem som arbetar och de blir allt mer belastade. Beslutsfattarna och arbetsgivarna måste genast vidta konkreta åtgärder.

Statistiken över vårdarunderskottet konkretiseras för medborgarna i praktiken som långa vårdköer, rusning på jourerna, nedläggning av avdelningar, inställda operationer, allvarliga brister i äldreomsorgen etc.

– Lösningen på vårdarbristen är en av de viktigaste frågorna under nästa regeringsperiod. Det handlar förutom om att för medborgarna trygga tjänsterna enligt grundlagen också om försörjningstrygghet och krisberedskap. Vårt samhälle har inte längre förmåga att ta emot kriser som en pandemi om systemet är så här trasigt på grund av vårdarbristen, säger Rytkönen.

Enligt Tehy ska man ofta svara på vårdarbristen på olika sätt. Att ytterligare förbättra lönerna så att de ligger närmare den nordiska nivån skulle öka drag- och hållkraften tydligt. Arbetsförhållandena och att man orkar i arbetet måste förbättras väsentligt, vilket också Kevas sakkunniga konstaterade vid publiceringen av arbetskraftsprognosen. Dessutom behövs arbetskraftsinvandring. Arbetsfördelningen måste också vid behov förnyas rejält, så att den utbildade vårdpersonalen kan koncentrera sig på de uppgifter som de har utbildats för.

– När det gäller att förbättra lönen och arbetsförhållandena har arbetsgivarna ett stort ansvar. Till exempel situationen i Nyland är mycket oroväckande. Vårdarbristen är enorm och samtidigt driver Helsingfors stads och HUS dåliga personalpolitik och misslyckanden rent av bort vårdarna. Istället borde man med alla medel locka, belöna och försöka få dem att hålla sig kvar i arbetet och branschen, säger Rytkönen.

– Jag har ofta frågat vem som vårdar oss i framtiden. Det är inte längre någon retorisk fråga utan en ren sanning, säger Rytkönen.

Mer information: Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, kontakt via specialassistenten, tfn 0400 540 005