Arbetsgivaren har i regel rätt att få samma lön under semestern som när han eller hon arbetar. I flera kollektivavtal har man avtalat om att man gör ett tillägg till semesterlönen som motsvarar de utbetalade arbetstidstilläggen (kvälls-, natt-, lördags- och söndagstillägg).

Semesterlönen ska betalas ut innan semestern börjar. Lönen för en semester på högst sex dagar kan betalas på löneutbetalningsdagen. Inom offentliga sektorn har man bestämt att semesterlönen betalas på den vanliga lönebetalningsdagen om inte arbetstagaren begär att lön för semestern ska betalas innan semestern börjar.

Semesterlönen påverkas av löneformen och av arbetstagarens genomsnittliga arbetstid per månad. Det är inte alltid enkelt att beräkna semesterlönen, så i oklara fall bör man i första hand vända sig till sin förman eller arbetsplatsens förtroendeman.