Arbetstagaren tjänar in semester under kvalifikationsåret, vilket alltid är tiden 1.4–31.3. I vissa kollektivavtal har fackförbunden förhandlat om en längre semester än enligt semesterlagen, och den kan vara kopplad till exempelvis arbetstagarens arbetserfarenhet.

Intjänande av semester om inget kollektivavtal tillämpas

Arbetstagaren tjänar in semester under tiden 1.4–31.3 (kvalifikationsåret). Under tiden 1.4–31.3 tjänar arbetstagaren in semester för följande års sommar och vinter.

  • Om anställningsförhållandet fram till 31.3 har varat mindre än ett år, får arbetstagaren två semesterdagar för varje månad.
  • Om anställningsförhållandet fram till 31.3 har varat minst ett år, får arbetstagaren 2,5 semesterdagar för varje månad.

Man kan inte tjäna in två semesterdagar per månad under en del av kvalifikationsåret och 2,5 dagar per månad under resten av året. Om anställningsförhållandet överskrider ett år under tiden 1.4–31.3, får arbetstagaren 2,5 dagar semester per månad för hela kvalifikationsåret.

Exempel:

Kaisas anställningsförhållande inleddes 1.1.2023. Hon tjänar in 2,5 semesterdagar per månad under tiden 1.4.2023–31.3.2024.
Jaris anställningsförhållande inleddes 5.4.2023. Han tjänar in två semesterdagar per månad under tiden 1.4.2023–31.3.2024.

Tidpunkten för semestern

Största delen av semestern (sommarsemestern) ska tas ut under semesterperioden, det vill säga under tiden 2.5–30.9. Arbetsgivaren bestämmer när semestern ska tas ut, om inget annat har avtalats.

Intjänande av semester när ett kollektivavtal tillämpas

I de flesta kollektivavtal är intjänandet av semester kopplat till arbetstagarens arbetserfarenhet.

Enligt kollektivavtalen för hälsoservicebranschen och den privata socialservicebranschen får arbetstagaren exempelvis tre vardagar semester för varje månad om hen har minst 15 års arbetserfarenhet.

Inom den offentliga sektorn inverkar arbetserfarenheten, det nuvarande anställningsförhållandets varaktighet och antalet fulla kvalifikationsmånader på hur mycket semester arbetstagaren tjänar in. Inom den offentliga sektorn och i vissa kollektivavtal, såsom AVAINTA Arbetsgivarna rf:s kollektivavtal, finns tabeller som används för att beräkna semesterns längd. Vilken tabell som används bestäms på basis av arbetserfarenheten och det nuvarande anställningsförhållandets varaktighet.

Om arbetstagaren arbetar mindre än 35 timmar per månad tjänar hen inte in någon semester, men hen har rätt till två lediga vardagar för varje arbetsmånad. För dessa dagar får arbetstagaren semesterersättning.

Tyttö

Intjänande av semester under familjeledighet

Vet du hur du tjänar in semester under graviditets- och föräldraledighet?