Arbetstagaren tjänar in semester under semesterkvalifikationsåret, vilket alltid är för tiden 1.4–31.3. I vissa kollektivavtal har fackföreningar förhandlat om en längre semester än den lagstadgade semestern, som till exempel kan vara kopplad till arbetstagarens arbetserfarenhet.

Om inget kollektivavtal tillämpas

Arbetstagaren tjänar in semester under tiden 1.4–31.3 (semesterkvalifikationsåret). Om anställningsförhållandet fram till 31.3 har varat mindre än ett år, får arbetstagaren två semesterdagar för varje månad.

Om anställningsförhållandet fram till 31.3 har varat minst än ett år, får arbetstagaren 2,5 semesterdagar för varje månad. Under tiden 1.4–31.3 tjänar arbetstagaren in semester för följande års sommar och vinter.

Man kan inte tjäna in två semesterdagar per månad under en del av semesterkvalifikationsåret och 2,5 dagar per månad under resten av året. Om anställningsförhållandet överskrider ett år under tiden 1.4–31.3, får arbetstagaren 2,5 dagar semester per månad för hela semesterkvalifikationsåret. Exempel

  • Kaisas arbetsförhållande inleddes 1.1.2020. Hon tjänar in 2,5 semesterdagar per månad under tiden 1.4.2020–31.3.2021.
  • Jaris arbetsförhållande inleddes 5.4.2020. Han tjänar in två semesterdagar per månad under tiden 1.4.2020–31.3.2021.

När kollektivavtal tillämpas

I de flesta kollektivavtal är intjänandet av semester knutet till arbetstagarens arbetserfarenhet. Enligt kollektivavtalen för hälsoservicebranschen och den privata socialservicebranschen får arbetstagaren exempelvis tre vardagar semester för varje månad, om han eller hon har minst 15 års arbetserfarenhet.

Inom den kommunala sektorn inverkar arbetserfarenheten, det nuvarande anställningsförhållandets varaktighet och antalet fulla semesterkvalifikationsmånader på hur mycket semester arbetstagaren tjänar in. Inom den kommunala sektorn och i vissa kollektivavtal, såsom AVAINTA Arbetsgivarna rf:s kollektivavtal, finns tabeller som används för att beräkna semesterns längd. Vilken tabell som används avgörs av arbetserfarenheten och det nuvarande anställningsförhållandets varaktighet.

Om arbetstagare arbetar mindre än 35 timmar i månaden införtjänas inte semester men hen har rätt att få två lediga vardagar för varje arbetsmånad. För de här dagarna får arbetstagaren semesterersättning.