Om du inte hittar svar på din fråga här, vänligen kontakta förtroendemannen eller Tehys experter.

Förtroendemannens hjälp och stöd är en tjänst som du inte kan få någon annanstans 

Förtroendemannen representerar Tehys medlemmar. Hen känner till förhållandena på arbetsplatsen och innehållet i kollektivavtalet och är den bästa personen att ge råd och hjälp i frågor gällande anställningsförhållandet. Som Tehys medlem kan du kontakta din förtroendeman om det är något som du funderar på angående dina anställningsvillkor eller något annat förknippat med ditt arbete.  

Nainen hymyilee