Övergick du till att arbeta på ett välfärdsområde i början av 2023? Vi skrev en minneslista med saker som är värda att beakta och kontrollera.

I samband med övergången till välfärdsområdena övergår många arbetstagare och deras uppgifter till nya arbetsgivares system. Då kan det hända fel. Spara exempelvis vissa dokument beträffande din anställning åt dig själv. Minneslistan fungerar som hjälp för dig.

Bli medlem i Tehy

Medlemskapet ger dig trygghet i förändringen. Förtroendemannen och Tehys experter hjälper dig med frågor beträffande anställningen. Som medlem får du också fina medlemsförmåner, såsom försäkringar som tillhör arbetet och rättshjälp.

Minneslista

 • Se till att du har ditt eget arbetsavtal i behåll. När du övergår till ett välfärdsområde, behöver du inte göra ett nytt arbetsavtal, eftersom anställningen övergår som tidigare och oförändrad. Se ändå till att du själv har ditt eget arbetsavtal i behåll. Om du inte hittar det, be om en kopia från arbetsgivarens lönekontor. Arbetsavtalet är ett viktigt dokument, och det lönar sig att ha det i behåll under hela anställningen. 
   
 • Underteckna inte ett nytt arbetsavtal. Du behöver inte skriva under ett nytt arbetsavtal, när du övergår i välfärdsområdets tjänst, utan anställningen fortsätter lika som tidigare. Om arbetsgivaren erbjuder ett nytt arbetsavtal, kom ihåg att läsa igenom det noggrant och jämföra det med ditt nuvarande arbetsavtal. Om villkoren för anställningen skulle förändras med det nya arbetsavtalet, kan du låta bli att underteckna det. Det tidigare arbetsavtalet är giltigt som normalt, även om arbetsgivaren byts.

  Kontakta förtroendemannen om arbetsgivaren kräver att du undertecknar ett nytt arbetsavtal. Genom att bli medlem i Tehy får du förtroendemannens stöd och hjälp på arbetsplatsen.
   
 • Arbetsvillkor som överenskommits genom arbetsavtalet kan inte ändras ensidigt. Arbetsavtalet anger om arbetsgivaren kan ändra exempelvis dina arbetsuppgifter eller den plats där du arbetar. Utgångspunkten är att villkor som överenskommits i arbetsavtalet eller etablerats genom långvarig praxis inte kan ändras ensidigt. Om din arbetsgivare meddelar ensidigt om ändringar ska du kontakta din förtroendeman. 

 • Om din anställning är för viss tid och anställningen slutar vid årsskiftet, kontrollera grunden för visstidsanställningen. Övergången till välfärdsområdet och överlåtelsen av rörelsen får inte påverka längden på ett anställningsförhållande på viss tid och kan inte vara en grund för ett anställningsförhållande på viss tid. För att göra ett visstidsavtal eller för att anställa någon i ett tjänsteförhållande på viss tid förutsätts en grund enligt lagstiftningen, till exempel vikariat. Längden på visstidsanställningen bestäms enligt grunden.

  Kontakta förtroendemannen om du misstänker att ditt tidsbegränsade anställningsförhållande upphör i strid mot lagen vid en annan tidpunkt än när behovet av tillfällig arbetskraft faktiskt upphör, eller om behovet av arbetskraft är kontinuerligt.   

 • Spara en kopia av din nuvarande befattningsbeskrivning. Sannolikt har det gjorts en befattningsbeskrivning på din arbetsplats, som har använts för arbetsvärdering. Den nuvarande uppgiftsbeskrivningen kan vara nödvändig för välfärdsområdet senare. 
   
 • Se till att antalet semesterdagar och sparade ledigheter motsvarar det tidigare. Om du märker fel, diskutera saken med din förman. Om förmannen inte kan rätta saken, kontakta Tehys förtroendeman
   
 • Se till att saldona på flextimmarna och timmarna som är sparade i arbetstidsbanken motsvarar det tidigare. Också gällande dessa kan det hända fel vid övergången. Om du märker fel, diskutera saken med din förman. Om förmannen inte kan rätta saken, kontakta Tehys förtroendeman.

Beakta dessa saker i lönebetalningen: 

 • Se till att lönen har utbetalats rätt. Meddela förmannen och förtroendemannen om det finns någon oklarhet om lönebetalningen, om exempelvis lönen inte alls har betalats eller en del av den fattas eller om det finns fel i lönebetalningen. Begär att din lön betalas genast. Om lönebetalningen ändå blir försenad, begär arbetsgivaren att betala dröjsmålsränta. Det är bra att framställa alla dessa anmälningar och krav bevisligt exempelvis per e-post.
   
 • Du kan kräva ersättning för försening av lönebetalning. Om försening av lönebetalningen orsakar dig extra kostnader, exempelvis på grund av försening av lånebetalning, kan du kräva att arbetsgivaren betalar skadestånd. Summan på de extra kostnaderna (skadan) ska kunnas bevisas.
   
 • Se till att lönestrukturen inte har förändrats i lönen för januari. Lönestrukturen betyder att lönens olika delar (uppgiftsrelaterad lön, personlig lönedel, arbetserfarenhetstillägg osv.) är lika stora som tidigare. Om du märker förändringar, fråga om saken först av din förman och kontakta också förtroendemannen.
   
 • Se till att arbetsgivaren har tagit ut Tehys medlemsavgift från lönen. Om arbetsgivaren inkasserar Tehys medlemsavgift direkt från din lön, är det på ditt ansvar att se till att medlemsavgiften har betalats rätt. Härför är det särskilt viktigt att du kontrollerar medlemsavgiften på välfärdsområdets första lönespecifikation.


Behöver du ytterligare information?

I vår arbetslivsguide finns det fördjupande information om exempelvis lönen, arbetstidssaldon, rekryteringar och semestrar. Läs mer om övergången till välfärdsområdena och anställningsvillkoren.

Se till att dina medlemsuppgifter är uppdaterade!

Dina kontaktuppgifter, som e-postadress, kan förändras, när du övergår och börjar arbeta på välfärdsområdet. Uppdatera dina egna uppgifter i Tehys e-tjänst.

Det är viktigt att uppgifterna är uppdaterade! På så sätt kan vi bättre betjäna dig och informera om aktuella ärenden.

iloinen hoitaja

Kontakta förtroendemannen

Förtroendemannen hjälper och stöder dig i alla frågor som rör anställningsförhållandet.

Bli medlem i Tehy

Vi är en gemenskap som ger trygghet, men också glädje och energi. Förtroendemannen och Tehys experter hjälper dig med frågor beträffande anställningen. Vid behov får du gratis rättshjälp, och andra fantastiska medlemsförmåner, såsom de försäkringar som behövs i arbetslivet!

Hoitaja tauolla