Ändringen av arbetsgivare och överlåtelse av rörelsen är inte ett skäl för att sänka lönen.

Lönesystemet isocial- och hälsovårdsavtalet består av följande delar: 

  • Uppgiftsrelaterad lön 
  • Individuellt tillägg 
  • Arbetserfarenhetstillägg 
  • Resultatbonus 

Efter övergången till välfärdsområdena förblir alla lönedelar oförändrade.  

Den uppgiftsrelaterade lönen bestäms utgående från uppgiftens svårighetsgrad. Det ska finnas en uppgiftsbeskrivning för utvärderingen av uppgiftens svårighetsgrad. Uppgiftens svårighetsgrad utvärderas i utvärderingssystemet för uppgifters svårighetsgrad. De varierar beroende på arbetsgivare. Dessutom kan man betala bland annat språktillägg, rekryteringstillägg och engångsbonusar. 

Beräkningen av tiden som berättigar till arbetslivserfarenhetstillägg kan kontrolleras igen om det blir ett avbrott i anställningsförhållandet. Vid tecknande av ett nytt arbetsavtal ska arbetstagare med ett tidsbestämt arbetsavtal vara noga med att tiden för vilken arbetslivserfarenhetstillägget samlas är densamma som före övergången till välfärdsområdet. Om arbetslivserfarenheten har varit annan än arbetslivserfarenhet inom vårdsektorn, behöver välfärdsområdet inte längre godkänna denna som en tid som samlar arbetslivserfarenhetstillägg, om detta inte särskilt avtalas i arbetsavtalet.

Observera att det nya social- och hälsovårdsavtalet har en protokollsanteckning om arbetslivserfarenhetstillägg: ”Ett kortvarigt avbrott i anställningen före eller efter överlåtelsen av rörelsen medför inte att arbetslivserfarenhetstillägget räknas om. Omräkning görs inte om anställningen har ett avbrott som infaller mellan 1 december 2022 och 31 januari 2023.” 

Ändringen av arbetsgivare och överlåtelse av rörelsen är inte ett skäl för att sänka lönen

Omotiverade löneskillnader kan inte hanteras genom att sänka lönen för dem som har högre lön, utan frågan ska hanteras så att de lägre lönerna höjs.  

Om arbetsgivaren föreslår att lönestrukturen ändras så att en del av den uppgiftsrelaterade lönen skulle ändras till ett personligt tillägg, eller en del av det personliga tillägget skulle ändras till en uppgiftsrelaterad lön, behöver och bör förslaget inte godkännas. Kontakta förtroendemannen om arbetsgivaren föreslår ändringar i lönestrukturen. 

Hoitaja kirjoittaa

Bli medlem i Tehy

Vi är en gemenskap som ger trygghet, men också glädje och energi. Vi hjälper dig i frågor som rör anställningsförhållandet. Vid behov får du gratis rättshjälp, och andra fantastiska medlemsförmåner, såsom de försäkringar som behövs i arbetslivet!

iloinen hoitaja