Enligt rekommendationen tas arbetstidssaldon ut före övergången till anställningen hos välfärdsområdet. Perioden med temporär förvaltning och den framtida övergången till välfärdsområden leder dock inte till att arbetstidssaldona förfaller i förtid.

De temporära beredningsorganen för vissa välfärdsområden rekommenderade att all sparad ledighet och alla arbetstidssaldon för personalen som övergår tas ut före övergången till välfärdsområdet. Dessutom rekommenderades att man ska försöka få semestrarna som samlats till ett minimum före personalen övergår.

Arbetstidssaldon tas ut under den temporära förvaltningen enligt bestämmelserna i AKTA-/social- och hälsovårdsavtalet på normalt sätt, enligt det lokala systemet för flexibel arbetstid och/eller systemet för arbetstidsbank. Perioden med temporär förvaltning, och den framtida övergången till välfärdsområden med principen för överlåtelse av rörelse, leder inte till att arbetstidssaldona förfaller i förtid. 

Arbetstidssaldon kan betalas som pengar enligt lokalt avtalande. Detta är vanligtvis fallet när ett anställningsförhållande upphör eller ett avtal sägs upp, och arbetstagaren inte har tagit ut alla sina saldon som ledighet.    

Kuvituskuva

Arbetstidssaldon behöver inte tas ut i strid med det lokala systemet

Om arbetsgivaren bestämmer att du ska ta ut arbetstidssaldon i strid med det lokala systemet, kontakta omedelbart förtroendemannen.

Hoitaja kirjoittaa

Anställningsrådgivning för våra medlemmar

Vi känner till kollektivavtalens innehåll och vet hur de ska tolkas och tillämpas i anställningsförhållanden. En sådan här expertis finns ingen annanstans! Som tehyit kan du kontakta förtroendemannen eller Tehys experter.