Övergången till välfärdsområdena

I början av 2023 övergick arbetstagare inom social- och hälsovårdsväsendet samt räddningsväsendet som arbetar i kommuner och samkommuner till att vara anställda hos välfärdsområdena. Vid övergången lönar det sig att ägna uppmärksamhet åt frågor som rör anställningsförhållandets villkor.

Ordnandeansvaret för social- och hälsovården samt räddningsväsendet övergick till välfärdsområdena den 1 januari 2023. Då övergick cirka 173 000 anställda inom social- och hälsovården samt räddningsväsendet från kommuner och samkommuner till att vara arbetstagare inom välfärdsområdena. Övergången sker med överlåtelse av rörelse. Ändringen gäller inte Helsingfors stad.

Ändras något i anställningsförhållandets villkor vid övergången till välfärdsområdet?

Vid övergången till anställning hos en ny arbetsgivare är det viktigt att ägna uppmärksamhet åt vissa frågor som rör anställningsförhållandets villkor. Vi har samlat dem i det här avsnittet. Ta hand om dina egna rättigheter i anställningsförhållandet!

Tveka inte att kontakta förtroendemannen på din arbetsplats med frågor och om oklara saker. Förtroendemannen känner till rutinerna på din arbetsplats och förhandlar vid behov med din arbetsgivare. Du hittar kontaktuppgifterna till förtroendemannen 

  • i Tehys e-tjänst
  • på din egen fackavdelnings webbsida
  • på arbetsplatsens anslagstavla. Du kan också fråga dina arbetskamrater som är Tehys medlemmar. 
  • på arbetsgivarens intranät, i inskolningsmaterialet eller genom att fråga personalförvaltningen. 

Du kan också kontakta Tehys experter genom att skicka ett meddelande via e-tjänsten. 

Minneslista för arbetstagaren som övergår till välfärdsområde

Vi skrev en minneslista med saker som är värda att beakta och kontrollera. Minneslistan fungerar som hjälp för dig.

 

Hoitaja ja potilas sängyssä

Semestrar och sparad ledighet

Semestrar ska beviljas på vanligt sätt före och efter övergången till välfärdsområdet. Vid beviljande av semester ska bestämmelserna i social- och hälsovårdensavtalets semesterkapitel följas hela tiden, och inga avvikelser får göras från dem.

Istuva nainen

Löner

Ändringen av arbetsgivare och överlåtelse av rörelsen är inte ett skäl för att sänka lönen. 

Hoitaja

Anställningens fortsättning och rekrytering

Du behöver inte skriva under ett nytt arbetsavtal, utan samma anställningsförhållande fortsätter oavbrutet. 

Hoitajat juttelevat

Arbetstidssaldon

Enligt rekommendationen tas arbetstidssaldon ut före övergången till anställningen hos välfärdsområdet. Perioden med temporär förvaltning och den framtida övergången till välfärdsområden leder dock inte till att arbetstidssaldona förfaller i förtid. 

kotihoito_cropround

Vanliga frågor

Fortsätter medlemsavgiften att tas ut inom välfärdsområdet? Kommer förändringar att ske för dem som arbetar inom den privata sektorn? 

kuntoutustilanne

Webbinarier om övergången till välfärdsområdena

Tehy har hållit webbinarier om temat. Titta och lyssna på webbinariernas inspelningar (på finska) och lär dig mer om ämnet!

tietokone

Bli medlem i Tehy

Vi hjälper till med alla frågor som rör ditt anställningsförhållande, såsom om din lön har betalats ut korrekt, hur arbetsskiften ska vara eller om det finns motiveringar för uppsägning. Den närmaste hjälpen finns på arbetsplatsen: din egen förtroendeman. Hen är själv en yrkesperson inom din bransch och kan dina anställningsvillkor.

iloinen hoitaja