Tehy väljer nya beslutsfattare våren 2025

Tehys fullmäktigeval hålls 17–31.3.2025. Hela landet fungerar som valkrets. Alla ordinarie medlemmar och studerandemedlemmar i Tehy har rätt att rösta i valet. Valet hålls elektroniskt.

Till Tehys fullmäktige väljs 83 medlemmar. Fullmäktige fattar beslut om intressebevakning för Tehys medlemmar, godkänner kollektivavtal, beslutar om åtgärder vid arbetskonflikter och fastställer riktlinjer för förbundets verksamhet.

Valbarhet och rösträtt

Information om Tehys val ges på förbundets webbplats, i medlems- och nyhetsbrev samt på sociala mediekanaler.

Valbara och röstberättigade i valet är medlemmar i Tehys fackavdelningar som inte har obetalda medlemsavgifter för det föregående året vid slutet av 2024 och som fackavdelningen har godkänt som medlemmar senast i slutet av januari valåret.

Valbara och röstberättigade är också medlemmar i Tehys studentförening som föreningen har godkänt som medlemmar senast i slutet av januari valåret.