Tehy slutar med kalendrarna

Tehys fullmäktige beslutade förra hösten att sluta med medlems- och aktörskalendrarna från och med 2023. Följaktligen görs inte kalendrar längre från och med den här hösten, och innevarande års kalender blir den sista.

Antalet beställningar av kalendrarna har minskat år för år, och samtidigt har kostnaderna för produktion och postning av dem ökat hela tiden. Det har inneburit allt dyrare priser för allt mindre beställningsmängder. Beslutet stöddes också av miljöaspekten: för en hållbar utveckling är det etiskt att sluta med att producera en produkt vars efterfrågan minskar. 

Kalenderns roll har också förändrats med tiden. Den har en gång fungerat som organisationens kommunikationskanal och var en viktig källa till arbetslivsinformation. Idag finns kommunikationen och medlemstjänsterna till största delen på webben. Den information som behövs i arbetslivet, liksom servicekanalerna, finns mångsidigt på Tehys webbplats. Kontakten med medlemmarna upprätthålls också aktivt i sociala medier.