Kampanjen Knytnäven uppmanar att alltid anmäla våld

Tehy fortsätter att föra kampanj mot våld inom vårdbranschen.

Yrkespersoner inom social- och hälsovården, rehabiliteringen och det pedagogiska området upplever dagligen psykiskt och fysiskt våld och hot om det på sina arbetsplatser. Det är orimligt att man i ett jobb där man hjälper andra dagligen drabbas av enormt mycket våld. 

Våld är ett brott som inte ska döljas. Med kampanjen Knytnäven uppmuntrar vi arbetstagarna i vårdbranschen att alltid anmäla våld till arbetsgivaren, oavsett det är fråga om psykiskt eller fysiskt våld. Det är oerhört viktigt att anmäla våld, eftersom statistiken annars visar att våld inte förekommer. Webbplatsen för kampanjen har anvisningar för hur man ska gå tillväga i situationer av våld.

Kampanjen har bred synlighet på Tehys kanaler. Det blir senare möjligt på kampanjens sidor att beställa affischer och flyers till arbetsplatserna. Vi meddelar skilt om när beställningen öppnas. Nästa höst ordnar vi inom kampanjen utbildning i arbetet mot våld. Utbildningen är öppen för medlemmar och aktörer.

Läs mer