Förtjänstmedalj till riksdagsledamot för god insats för vårdarbetet

Tehyiten, röntgenskötaren, hälsovårdsmagistern (HVM) och riksdagsledamoten Sari Sarkomaa tilldelades Stiftelsens för sjukskötarutbildningen i Finland sr förtjänstmedalj för god insats för utbildningen, forskningen och den professionella verksamheten inom vårdarbetet.

I motiveringarna till Stiftelsens för sjukskötarutbildningen i Finland sr val konstateras att Sari Sarkomaa har lyft fram betydelsen av ledning och sakkunskap inom kvalitativ vård, vikten av ledande och expertkompetens. I riksdagen försvarar hon aktivt vårdarbetets position och upprätthåller aktivt kontakten med organisationerna inom vårdarbetet.

Sarkomaa har tagit otaliga ställningstaganden bland annat för att trygga ledandet av vårdarbetet, främja sjukskötarnas begränsade läkemedelsordination och förbättra arbetsförhållanden. Hon har haft en aktiv roll även i betryggandet av finansieringen för Hotus, forskningsstiftelsen för vårdarbete.

– Vårdpersonalen är den största personalgruppen inom social- och hälsovården som 24 timmar i dygnet arbetar och ger sin kompetens till gemensamt förfogande. Vårdpersonalens professionella verksamhet och dess utveckling har en avgörande effekt på hälsoresultaten, patientsäkerheten, effektiviteten och kvaliteten av servicen samt verksamhetskostnaderna, konstaterade Sarkomaa tidigare i ett meddelande.

Sarkomaa har även uppvisat sin oro över omsorgens attraktion, arbetshälsan, vikten av åldringars mänskliga vård och bemötande, kvalitativa terminalvården och nu som allra senaste aktuella fråga, åtkomligheten av skolhälsovårdare även under coronatiden.

Cirka 100 förtjänstmedaljer har beviljats av Stiftelsen för sjukskötarutbildningen i Finland sr under åren 1955–2001 till personer som meriterat sig i stiftelsens verksamhet.