Vesivalo från Tehy: God vård för äldre och för skötarna möjlighet att göra ett bra arbete

Ett kännetecken för en civiliserad stat är att alla människor oavsett ålder har rätt till ett gott liv. God vård innebär respekt för och beaktande av de äldre, att lyssna på deras önskemål och åsikter samt att bemöta dem som likvärdiga.

Image text
Foto: Pasi Autio

– När det gäller besparingar är man på fel spår om målet är att minska personaldimensioneringen jämfört med den nuvarande och kompromissa med den geriatriska kompetensen, konstaterade Tehys ordförande Rauno Vesivalo i dag under utbildningsevenemanget Parasta aikaa som fokuserar på servicen för äldre. 
Det ska finnas tillräckligt med personal inom äldreservicen.  Regeringens plan att minska personaldimensioneringen till under 0,5 äventyrar vårdens kvalitet och klientsäkerheten.  En dimensionering under smärtgränsen har också en negativ inverkan på  personalens arbetshälsa, arbetarskyddet och rättsskyddet samt påverkar huruvida personalen stannar kvar i branschen. 

– Personalen svarar för genomförandet av de äldres rättigheter och delaktighet samt för en verksamhetskultur som respekterar de äldre.  Äldre människor är värda en god vård och vårdpersonalen värd en möjlighet att göra ett bra arbete.  Det kan inte vara någon omöjlig ekvation att lösa. 
I en trygg äldreservice av god kvalitet betonas utbildning och kompetens. Inom äldrevården behövs specialkompetens i främjande av hälsa och välbefinnande, gerontologiskt vård- och socialarbete, geriatri, läkemedelsbehandling, näring, branschövergripande rehabilitering samt mun- och tandhälsovård. 
– Om vi nu kompromissar med specialkompetensen kommer det att synas i form av sämre servicekvalitet och extra kostnader när till exempel antalet jourbesök och behovet av sjukhusvård ökar.  Det är inte förnuftigt för någon, säger Vesivalo.

I framtiden kommer man inom äldreservicen att se allt fler experter inom olika branscher, digitala lösningar och till och med robotteknik. Det är viktigt att social- och hälsovårdsexperter är med och utvecklar och kommer med idéer om nya verksamhetssätt där man använder sig av modern teknologi.  
– Kompetensen och yrkesetiken inom vår bransch är väsentliga också när man planerar den digitala tidens service, konstaterar Vesivalo. 

Mer information:
Tehys ordförande Rauno Vesivalo, tfn 040 587 4346