Utmarsch vid Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy

Personalen marscherade idag ut från Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy som producerar laboratorietjänster för hälsovården i Stenhagen i Helsingfors.

Image text
Kuva: iStock/Tehy

Orsaken till utmarschen är att arbetsgivaren har organiserat sig i Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf och övergår till att i fortsättningen iaktta kollektivavtalet för industriell laboratorieverksamhet fastän företaget klart verkar inom hälsoservicebranschen.

Arbetsgivarens beslut innebär ett hot om avtalsshopping för de anställda och att deras arbetsvillkor försämras i fortsättningen.

I utmarschen deltog cirka 70 anställda som hör till Tjänstemannaförbundet ERTO, SuPer och Tehy.

Inom den privata social- och hälsovårdsbranschen är det Hälso- och socialvårdens förhandlingsorganisation TSN, som bildas av ERTO, SuPer och Tehy, som förhandlar fram kollektivavtalen.

Mer information:

Förhandlingschef Marianne Leskinen, tfn 040 922 1174, Tehy

Förhandlingschef Pia Zaerens, tfn 050 3858042, Finlands närvårdar- och primärskötarförbund Super

Tf. intressebevakningschef Saara Arola, tfn (09) 6132 3233, Tjänstemannaförbundet ERTO