Under ERTOs, SuPers och Tehys förbud mot övertidsarbete och skiftesbyten följer de anställda de normala arbetstiderna

Idag inleds ett förbud mot övertidsarbete och byte av arbetsskift, som är en laglig arbetskonfliktåtgärd, inom den privata social- och hälsoservicebranschen. Det är inte fråga om en strejk. Under förbudet mot övertidsarbete och skiftesbyten följer de anställda de normala arbetstiderna och sköter sina arbetsskiften normalt.

I kollektivavtalsförhandlingarna för den privata socialservicebranschen, hälsoservicebranschen och Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS strävar man efter löneförhöjningar. Dessutom vill man begränsa användningen av nollavtal samt förbättra reglerna gällande arbetstider och löner. Inom den privata socialservicebranschen strävar man också efter ett löneprogram som på lång sikt ska rätta till löneskillnaden jämfört med kommunerna.

Förhandlingarna inom den privata socialservicebranschen, hälsoservicebranschen och Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS har inte gått framåt. Arbetsgivarsidan har varit ovillig att avtala om förhandlingstider och främja en avtalslösning. I bakgrunden finns påverkan från de stora företagen inom social- och hälsovårdsbranschen. Av denna orsak inleds ett förbud mot övertidsarbete och byte av arbetsskift inom alla ovan nämnda områden idag 8.2 kl. 7.00.

ERTO, SuPer och Tehy betonar att det inte är fråga om en strejk utan att de anställda under förbudet mot övertidsarbete och skiftesbyten följer de normala arbetstiderna och sköter sina arbetsskiften som vanligt, men vägrar arbeta övertid eller byta skiften.

Redan tidigare under denna vecka har det förbud mot övertid och byte av arbetsskift som utlysts inom den kommunala sektorn försvårat social- och hälsovårdsverksamheten i betydande grad. ERTO, SuPer och Tehy är oroade över att social- och hälsovårdsverksamheten verkar bygga på att de anställda kontinuerligt är flexibla och arbetar övertid.

Förbud mot övertidsarbete och skiftesbyten är en laglig arbetskonfliktåtgärd. Totalt arbetar nästan 100 000 personer inom denna bransch.

Kollektivavtalet för den privata social- och hälsoservicebranschen tillämpas bland annat på arbete på läkarcentraler, inom företagsvården och munhälsovården, inom äldrevården och småbarnspedagogiken samt arbete med rehabiliteringspatienter inom mentalvården och ungdomar. 

ERTO, SuPer och Tehy bildar tillsammans en förhandlingsorganisation för social- och hälsovårdsbranschen som förhandlar om kollektivavtal för den privata socialservicebranschen, hälsoservicebranschen, AVAINTA Arbetsgivarna rf, Studenternas hälsovårdsstiftelse och Arbetshälsoinstitutet.

Tehyit, läs anvisningar här >>

Mer information:

TSN:s ordförande Anna-Leena Brax, tfn 040 092 0729

ERTOs ordförande Juri Aaltonen, tfn 040 553 8536
ERTOs intressebevakningsdirektör Saara Arola, tfn 040 631 6521

SuPers ordförande Silja Paavola, tfn 050 5275 085
SuPers förhandlingschef Pia Zaerens, tfn 050 385 8042

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, tfn 040 821 0028
Tehys förhandlingschef Marianne Leskinen, tfn 040 922 1174