Tehys vice ordförande Anna-Leena Brax: Jämställda löner är även statsmaktens ansvar

Anna-Leena Brax, första vice ordförande för social- och hälsovårdens fackförening Tehy, säger att om lönenivån inom social- och hälsovårdsbranschen inte höjs främjas inte jämställdheten i lönerna heller. Brax kräver att främjandet av lika löner måste synas i regeringsprogrammet.

Image text
Bild: iStock

Social- och hälsovårdsbranschen är den största kvinnodominerade branschen och finns till största delen inom den offentliga sektorn. Lönenivån inom branschen kan inte enbart vara arbetsmarknadens sak, eftersom det i sista hand är staten som ansvarar för finansieringen av den offentliga sektorn.

– Statsmakten måste involveras i detta samhällsmässigt viktiga och erkända mål, att höja lönenivån i de kvinnodominerade branscherna. Man lovordar ”kvinnans euro” och det är en betydande sak i beslutsfattarnas tal, men ansvaret för att korrigera situationen skjuts alltid över på någon annan aktör och det är aldrig rätt tid för det, säger Brax.

– Lönenivån inom de kvinnodominerade låglönebranscherna korrigeras inte utan pengar. Under förbundsrundorna måste man i framtiden hitta en modell som på lång sikt skulle kunna främja lönerna inom den kvinnodominerade branschen. 

Under följande regeringsperiod kommer även familjeledigheterna högst sannolikt att reformeras. Hos oss är pappornas andel av familjeledigheterna liten jämfört med till exempel Sverige.

En mycket konkret orsak till pappornas lilla andel i användningen av familjeledigheterna är att kvinnornas lönenivå är lägre. 

– Inom Tehy hör vi från våra medlemmar att familjens ekonomi helt enkelt inte går ihop om pappan som förtjänar mer stannar hemma, säger Brax. 

– En förbättring av lönerna inom de kvinnodominerade branscherna är alltså nödvändig även ur detta perspektiv. Ett utökande av pappornas andel förverkligas inte i praktiken om familjens utkomst är i fara. Därför bör denna realitet tas i beaktande i familjeledighetsreformen och man måste även förstå att det är svårt att genomföra en sann reform på ett kostnadsneutralt sätt.

En mycket betydande faktor i förbättrandet av lönerna inom den kvinnodominerade branschen är tillräcklig tillgång på kompetent arbetskraft inom social- och hälsovårdsbranschen. 

– I många länder runt om i världen är det allvarlig brist på skötare. Samma sak är att vänta hos oss om man inte betalar fullvärdig lön till vårdpersonalen.

Anna-Leena Brax och familje- och omsorgsminister Annika Saarikko diskuterade i dag utmaningarna inom och framtidens lösningar för arbetslivet och familjelivet under Centerns valkryssning.

Tehy bedriver kampanj inför riksdagsvalet med nyckelord som beskriver dess mål för riksdagsvalet och regeringsprogrammet. Målsättningarna har sammanfattats i fem nyckelord som riktar sig till beslutsfattare och dessa ord är resurser, kvalitet, kompetens, ledarskap och jämlikhet. Mer information på Tehy.fi/avainsanat.

Mer information:

Tehys första vice ordförande Anna-Leena Brax, tfn 0400 920 729