Tehys Vesivalo: Med vårdreformen bör även avtalssystemet uppdateras

Av de arbetstagare som i och med vårdreformen flyttar till landskapen är mer än hälften yrkesutbildade inom social- och hälsovården.

– Det är nu ett bra tillfälle att uppdatera avtalssystemet samtidigt med reformen. Med hjälp av ett eget avtal för vårdpersonalen kunde vi avskaffa stelhet ur det kommunala avtalssystemet och bl.a. utveckla avlöningssystemet. Det är motiverat att även anställningsvillkoren och avtalandet om dem stöder vårdreformens funktionella syften och praktiska genomförande och samtidigt stärker branschens attraktivitet, konstaterar Rauno Vesivalo, ordförande för social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy. 
 
Vesivalo är även bekymrad över vårdreformens sparmål.
– Ett av vårdreformens syften är att begränsa och stävja och klippa av kostnadsökningen. Målet är i miljardklass. Nu verkar det som om den valda modellen inte kommer att ge inbesparingar från strukturen eller förvaltningen. Var ska då inbesparingarna tas? Anställningsvillkoren eller nedsättning av kompetenser, frågar han. 
 
Enligt Vesivalo är båda ovannämnda mycket dåliga alternativ. Genomförandet av reformen är i händerna på de yrkesutbildade inom social- och hälsovården. En lönerealisation motiverar säkert inte och högklassiga patientsäkra tjänster uppstår inte genom att pruta på kunnandet.
Vesivalo betonar att de största inbesparingarna kommer sannolikt av att utveckla verksamhets-metoderna. Även avtalssystemet bör stärka utvecklingen bl.a. med sporrande avlönings-bestämmelser och med att belöna kunnande. 
 
För de nystartade arbetsmarknadsförhandlingarna hoppas Vesivalo på arbetsro och uppmanar alla att undvika onödiga gissningar och spekulationer.
 
– I förhandlingarna eftersträvar man ett avtal som kunde ersätta regeringens föreslagna åtgärder att förbättra konkurrenskraften, dvs. de s.k. tvångslagarna. Tehy kräver att en eventuell avtalsuppgörelse bemöter olika löntagargrupper rättvist och jämlikt. Även om lönerna är det önskvärt att avtala samtidigt.
 
Tehys ordförande påminner även om att kollektivavtalen tillåter redan nu ett brett lokalt avtalande bl.a. om arbetstider och avlöningssystem.
 
– Lokala avtal ska även i fortsättningen bibehållas som en kollektivavtalsfråga. Det ska inte göras till nästa extra röra på avtalsborden, säger Vesivalo.
Vesivalo talade i dag i Mässcentret där cirka 500 tehyitiska aktiva ordförande och förtroendemän för Tehys fackavdelningar hade samlats till konferens.
 
Mer information:
Tehys ordförande Rauno Vesivalo, gsm 040 587 4346