Tehys styrelse: Samarbetsförhandlingar är en tung börda för social- och hälsovårdsbranschen

Kommunernas allt mer ansträngda ekonomiska situation märks i ökningen av antalet samarbetsförhandlingar med besparingar som mål.

Image text
Foto: Ari Korkala

Samarbetsförhandlingar har inletts i både enstaka kommuner och sjukvårdsdistrikten.

– Samarbetsförhandlingarna ökar inte vårdbranschens dragningskraft i en situation, där branschen hotas av brist på vårdare, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Samarbetsförhandlingarna är omfattande och i dem ingår även uppsägningar. Minskningsbehovet gällande årsverken som Tehy känner till är omkring 300, och omkring 100 arbetstagare hotas av uppsägning.

I exempelvis samkommunen för välbefinnande i Päijänne-Tavastland och samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Kymmenedalen, Kymsote, pågår samarbetsförhandlingar, med besparingar på flera miljoner som mål.

Samarbetsförhandlingar har förts även inom den privata social- och hälsovårdssektorn. Till exempel Pihlajalinna Abp eftersträvar mer vinst med hjälp av förhandlingar.

Tehys styrelse som sammanträder i dag betonar att landets regering måste få till stånd en social- och hälsovårdsreform. Problemen inom social- och hälsovårdsbranschen måste få en hållbar lösning.

Tehys styrelse påminner kommunerna och samkommunerna om att personalen måste inkluderas i förhandlingarna redan från början.

Tehy förutsätter att kommunarbetsgivarna noggrant följer lagen om samarbete inom företag och att personalen är med från början.

– Att inkludera personalen är själva kärnan i samarbetslagstiftningen, säger Tehys intressebevakningschef Else-Mai Kirvesniemi.

Kirvesniemi refererar till ett färskt avgörande i högsta domstolen. Högsta domstolen dömde Uleåborgs stad att betala ersättning till sina tehyitiska anställda för åsidosättande av förhandlingsskyldigheten.

Stadsfullmäktige hade fattat beslut om att permittera personalen innan samarbetsförhandlingar hade förts.

Mer information:

Intressebevakningsledare Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 3460 847

Förhandlingschef Riikka Rapinoja, tfn 040 095 2162