Tehys ordförande Millariikka Rytkönen: Lämplighetsproven nödvändiga inom social- och hälsovårdssektorn

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen tog idag ställning till intagning av studerande till yrkesutbildning inom social- och hälsovårdsbranschen i Tehys Parasta aikaa-evenemang på Finlandiahuset.

Image text
Bild: Annika Rauhala

Rytkönen betonar lämplighetsprovens betydelse för intagning av studerande inom social- och hälsovården. Även Helsingin Sanomat lyfte under förra veckoslutet fram problemen med intagningen av studerande till yrkesutbildning inom social- och hälsovårdsbranschen. Att man har avstått från lämplighetsproven har lett till att personer som inte lämpar sig för vårdarbete söker sig till branschen.

– Med tanke på tjänster för äldre är det i framtiden väsentligt att vi har tillräckligt med motiverad, kompetent personal och att branschen bevarar sin dragningskraft.

Tehy har redan i flera år krävt att utbildningen inom social- och hälsovårdsbranschen ska ha obligatoriska och riksomfattande lämplighetsprov. Rytkönen är därför nöjd med att undervisnings- och kulturministern tänker återställa lämplighetstestning inom branschen redan under denna regeringsperiod.

Institutet för hälsa och välfärds färska statistik berättar om den senaste utvecklingen inom tjänsterna för äldre, vilken även Rytkönen utvärderar i sitt öppningstal.  Enligt statistiken har till exempel hemvårdspersonalen utökats med över 1 700. Även antalet personal vid dygnetruntvård har ökat.  Personaldimensioneringarna är enligt uppföljningsinformationen på en bättre nivå än tidigare.

– Trots detta får Tehy nästan dagligen kontakter om att yrkespersoner inom tjänster för äldre är utmattade och att det inte finns tillräckligt med personal. Detta har också lyfts fram i offentligheten, säger Rytkönen.

I Tehy uppskattar man att de i och för sig positiva statistikuppgifterna inte ger hela bilden. Det kan finnas många faktorer bakom detta. Stödtjänstepersonalen är alltför liten och den utbildade vårdpersonalen måste utföra biståndsuppgifter. Det finns personer i allt sämre skick i dygnetruntvård. I personaldimensioneringen borde man därför mer än nu ta hänsyn till hur mycket klienterna behöver vård och rehabilitering.

– Dessutom kan arbetsskiftsförteckningarna se bra ut på papper men man får inte nödvändigtvis vikarier och det kan finnas skötare på listan som inte utför vårdarbete under skiftet. Organisationerna borde därför få vikariatarrangemangen i ordning till exempel genom att använda fasta vikarier, föreslår Rytkönen.

Tehys evenemang Parasta aikaa är avsett för alla yrkespersoner inom social- och hälsovård, ledare, beslutsfattare och studerande som arbetar branschövergripande med tjänster för äldre. I evenemanget deltar cirka 1 000 yrkespersoner inom social- och hälsovårdsbranschen som arbetar med tjänster för äldre. För de praktiska arrangemangen för evenemanget ansvarar samarbetspartnern Globex Oy.

Mer information:
Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, tfn 040 821 0028

Evenemanget Parasta aikaa:

https://www.parastaaikaa.fi/