Tehys fullmäktige: Social- och hälsovårdens arbetare inom den privata sektorn är illa utsatta på grund av coronaläget – förhandlingarna måste slutföras

Tehy vill snabba upp de pågående förhandlingarna inom den privata social- och hälsovårdssektorn.

Image text
Foto: iStock

Till exempel arbetstagarna inom de största privata avtalsbranscherna står utanför kollektivavtalen. Ungefär 38 000 arbetstagare omfattas av hälsoservicebranschens kollektivavtal, och ungefär 55 000 arbetstagare av den privata socialservicebranschens avtal.

Det är en central uppgift inom alla avtalsområden att förbättra arbetshälsan i den privata sektorn. Tehy har målet att främja det psykiska och fysiska arbetarskyddet på arbetsplatsen.

– Branschens attraktions- och kvarhållningskraft måste säkras med nya klausuler i kollektivavtalet, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Lönesystemet i hälsoservicebranschen baserar sig på arbetets svårighetsgrad och det måste korrigeras så att arbetsgivarna inte längre kan kringgå systemet.

Förhandlingarna måste också för första gången lösa avlöningen för specialsjukvård, eftersom Västerbottens sjukvårdsdistrikt har utkontrakterat sin specialsjukvård till Mehiläinen. 

Det måste betalas mer för mer krävande arbete.

– Det är inte rätt att uppgifter som kräver specialsjukvård betalas med minimilön på basis av hälsoservicebranschens kollektivavtal, säger Tehys ledande jurist Vappu Okkeri.

Inom den privata socialservicebranschen betalas sämre löner än inom kommunsektorn.

– Ogrundade löneskillnader måste tas bort, de förvränger konkurrensen. Samtidigt kan man säkra tillgången på och kontinuiteten av arbetstagare även inom den privata sektorn.

Coronan belastar

Coronavåren har belastat personalen inom den privata social- och hälsovårdsservicebranschen. Inom munhälsovården och rehabiliteringen har det förekommit ett stort antal permitteringar. Även läkarcentraler och privata sjukhus har permitterat personal. Situationen har nu lättats, och arbetsgivare har kallat tillbaka de permitterade arbetstagarna till arbete.

De som undvikit att permitterats har å sin sida tvingats arbeta med risk för smitta. Inom den privata socialservicebranschen har arbetet fortsatt, men coronaviruset har belastat arbetstagarna på många olika vis.

Tehys fullmäktiges stadgeenliga vårmöte arrangerades på distans 4.6.

Tehy förhandlar över nio kollektivavtal inom den privata sektorn. Om kollektivavtalen för hälsoservicebranschen, socialservicebranschen, AVAINTA, YTHS och Arbetshälsoinstitutet förhandlar Tehy tillsammans med SuPer och ERTO som Sote rf.

Tehy förhandlar ensam om kollektivavtalen för akutvårdsbranschen, PlusTerveys Hammaslääkärit Oy, Tandläkarnas arbetsgivarförbund och Seure.

 

Mer information:

Ledande jurist Vappu Okkeri, tfn 040 091 3230