Tehys fullmäktige gav sitt stöd för strejken bland anställda vid Förenade Medix Laboratorier

Tehys fullmäktige fördömer Förenade Medix Laboratoriers och arbetsgivarförbundet Paltas agerande då dessa inte vill förhandla om ett nytt kollektivavtal med Tehy och SuPer.

Image text
Bild: Jaakko Martikainen

Förenade Medix Laboratorier Ab började i november tillämpa ett kollektivavtal avsett för den privata laboratoriebranschen på sina anställda. Kollektivavtalet i fråga har inte tidigare tillämpats på kliniskt laboratoriearbete och lämpar sig inte för sådant. På grund av detta inledde arbetstagarna igår en strejk som pågår fram till den 21 december.

– Vi stöder våra medlemmars stridsåtgärd och fördömer Förenade Medix Laboratoriers och Paltas agerande eftersom det från arbetsgivarens sida alldeles tydligt handlar om såväl att shoppa avtal som ovilja att förhandla, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Tehy och SuPer har även varslat om en ny strejk. Den nya strejken infaller onsdagen den 3 januari 2018. Fullmäktige gav också mandat för mer omfattande stridsåtgärder. Tehy och SuPer är redo att återkalla konfliktåtgärderna om arbetsgivareförbundet Palta eller Förenade Medix Laboratorier Ab samtycker till att inleda förhandlingar om ett nytt kollektivavtal.

Tehys fullmäktige, som valdes i november, håller för närvarande möte i Helsingfors.

Mer om strejken vid Medix Laboratorier: 
https://www.tehy.fi/fi/mediatiedote/yhtyneet-medix-laboratorioiden-tyontekijat-aloittavat-lakon

Ytterligare information:

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, tfn 040 821 0028
Tehys intressebevakningschef Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 3460 847