Tehys enkät till de kommunala beslutsfattarna: Att minska den psykiska belastningen och förbättra lönen är de bästa metoderna för att öka social- och hälsovårdssektorns attraktivitet

Majoriteten, eller 57 % av de kommunala beslutsfattarna, anser att social- och hälsovårds sektorns attraktivitet bör förbättras genom att höja lönenivåerna. Saken framgår av Tehys enkät genomförd av Aula Research.

Image text
bild: iStock

Andra metoder ansågs vara lägre psykisk belastning (59%) och möjlighet till yrkesmässig utveckling
(51 %). 

Ganska liknande metoder ansågs också vara bra för att hantera bristen på sjukskötare. 70 % av de som svarade valde av de angivna metoderna att förbättra arbetsförhållandena och 64 % av de som svarade angav bättre lön.  

– Kommunala beslutsfattare verkar väl förstå att drag- och hållkraften inom social- och hälsovårdsbranschen är lön och arbetsförhållanden, men trots det händer ingenting. Tvärtom verkar det som om man lägger armarna i kors och på grund av bristen på sjukskötare kör ner till exempel kirurgin eller så klagas det över att det inte finns vårdare för äldreomsorgen, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen

 

Nej till underbudgetering för välfärdssektorerna 

33 % av de som svarade anser att kommunernas roll och inflytande som en främjare av välbefinnande och hälsa efter social- och hälsovårdsreformen är betydande och 44 % måttlig. 16 % anser att den framtida rollen är liten.  

62 % av de tillfrågade anser att välbefinnande- och hälsofrämjandet måste vara kommunernas ansvar på strategisk ledningsnivå. 44 % av de som svarade anser att det i kommunerna ska etableras ett ärende för att säkerställa att välbefinnande- och hälsofrämjandet beaktas inom alla styrelseområden. 56 % säger att organisationer också måste tas med i välbefinnande- och hälsofrämjandet. 

Så många som 89 % av de som svarade är överens om att kostnadsbesparingar inte bör förverkligas genom att underbudgetera välfärdssektorerna. 50 % anser de årliga diskussionerna inom välfärdssektorn och kommunerna vara viktiga och 49 % att höra vårdpersonalens syn på bästa praxis.  

78 % är helt eller något överens om att vårdarbetets chefer ska ha en bakgrund som yrkesperson inom vården.   

Totalt 870 kommunala beslutsfattare svarade på utredningen. Deltagare inkluderade Fasta Finlands kommunfullmäktige och ledamöter i kommunstyrelser, ledamöter i kommunala sociala- och hälsovårdskommittéer, sjukhusdistriktens fullmäktige och styrelsernas ledamöter, Fasta Finlands kommundirektörer och kommunala social- och hälsovårdstjänstemän.  

  

Mer information:  
Chefen för Tehys sektion inom samhällsrelationer och utveckling Kirsi Sillanpää, tfn 040 8207 848 
Sari Viinikainen, utvecklingschef, tfn 040 7793 637