Tehyitiska chefen 2016 är Reija Sjöholm

Image text
Foto: Annika Rauhala

Den tehyitiska chefen 2016 är avdelningsskötaren vid avdelningen för lung- och matstrupskirurgi vid Hjärt- och lungcentret vid HNS/HUCS Reija Sjöholm från Helsingfors.

Sjöholm har varit en aktiv medlem i fackförbundet sedan 1982. Hon har arbetat som avdelningsskötare vid Kirurgiska sjukhuset och Maria sjukhus samt bland annat som biträdande avdelningsskötare vid Maria Sjukhus.

Valet av Sjöholm motiveras bland annat med att hon är en stark samhällelig påverkare samt en av sina underställda hyllad chef som också hennes egna chefer uppskattar. Som avdelningsskötare och personalrepresentant har Sjöholm varit med och genomfört betydande ändringar av verksamhetssätten med tanke på branschen och hela vårdarbetet.

Hon har exemplariskt främjat och försvarat ställningen för såväl vårdpersonalen, vårdarbetet, direktörerna och cheferna för vårdarbetet och deras lönesättning.

Vid sidan om sin uppgift som avdelningsskötare har Sjöholm varit ordförande för fackavdelningen och Tehy HNS i flera år och representerat 8 500 tehyiter under förhandlingar på koncernnivå.

Tehys förvaltningssektion utser årligen en tehyitisk chef. I år utsågs en tehyitisk chef för åttonde gången. Priset med diplom överlämnades under Tehys dagar för ledningen och chefsarbetet i Helsingfors i vilka årligen deltar 170 tehyitiska chefer och direktörer.

Mer information: Reija Sjöholm, tfn 050 351 8875