Tehy: Tvångslagen kan inte accepteras

Social- och hälsovårdens fackförbund Tehy är bestört över regeringens förslag till tvångslagar. Om tvångslagarna genomförs skulle de skära ner den utbildade vårdpersonalens löner med upp till 10 %.

 
– Under ekonomiskt kärva tider har man inte nödvändigtvis alltid fått de löneökningar Tehy strävat efter. Att semesterns längd begränsas till högst sex veckor upplevs som synnerligen orättvist. Under åren har långa semestrar fått ersätta löneförhöjningarna. Förkortning av dem utan motsvarande lönekompensation skrotar ner kollektivavtalssystemet som baserar sig på avtal, säger Tehys ordförande Rauno Vesivalo.
 
Nedskärning av semesterpenningen innebär direkt lönesänkning, som har en grav inverkan på social- och hälsovårdens löner.
 
Även en första sjukdag utan lön komplicerar vardagen för de utbildade inom social- och hälsovården. När semestern begränsas till högst sex veckor och trettondagen och Kristi himmelsfärdsdagen blir oavlönade lediga dagar, förlängs arbetstiden. För samma lön skulle man göra mera arbete.
 
– Branschens attraktivitet försämras avsevärt eftersom de anställda redan nu flexar verkligen mycket på många håll, säger Vesivalo.
 
Inom Tehy är man också oroad över vad tvångslagarna innebär för arbetsfreden och samhället, där man kunnat sköta olika frågor genom avtalande.
 
– När man börjar använda tvång bryter man konsensussamhällets traditioner och även strejker kan vara möjliga, säger Vesivalo.
 
Tilläggsinformation:
Tehys intressebevakningschef Riikka Rapinoja, gsm 0400 952 162
Se även: Lagpaket för förbättring av företagens konkurrenskraft skickas för utlåtande