Tehy, SuPer och ERTO: Förtroendebristen försvårar den privata socialservicebranschens förhandlingar

Fackföreningarna Tehy, SuPer och ERTO valde att lämna socialservicebranschens förhandlingar under måndag eftermiddag. Som orsak meddelar fackföreningarna att arbetsgivarförbundet inte har hållit fast vid till de överenskomna frågorna. Förhandlingarna fortsätter när arbetsgivarförbundet meddelar att de lovar förbinda sej till överenskomna saker.

Image text
Foto: Kaisa Sirén

Tehy, SuPer och ERTO lämnade idag den privata socialservicebranschens förhandlingar på grund av förtroendebristen som uppstått som en följd av arbetsgivarförbundets ovillighet att förbinda sig till de överenskomna frågorna.

– Under den senaste förhandlingsrundan enades man med arbetsgivarförbundet om tillsättandet av en arbetsgrupp som skulle utarbeta en lönereform, som skulle skapa ett sporrande lönesystem för socialservicebranschen. I praktiken har arbetsgruppen inte sammankommit en enda gång, eftersom arbetsgivarförbundet vägrade diskutera reformen av lönesystemet, förklarar SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola.

Arbetsgivaren vill i kollektivavtalet driva igenom flexibilitet gällande arbetstider och vill bland annat försvaga förordningarna rörande lön under sjukskrivning.

– Arbetsgivaren vill ha mer flexibilitet, även om vårdkrisen inte har lindrats och medlemmarna redan nu visar orimligt stor flexibilitet", menar Tehys jurist Mirja Kinnunen.

– Arbetsgivaren vill försvaga arbetsvillkoren, trots att det är svårt att locka arbetskraft till branschen. Arbetstagarna lockas inte till den privata sektorn med förhållanden som är mindre gynnsamma än inom den offentliga sektorn, påminner ERTO:s intressebevakningsdirektör Saara Arola.

Förbunden eftersträvar jämlikhet

I vårens förhandlingar om arbetsvillkoren kräver SuPer, Tehy och ERTO utöver löneförhöjningar ytterligare en lösning, med vilken löneskillnaden mellan kommunsektorn och den privata sektorn kan förminskas. Dessutom kräver förbunden ett löneprogram som främjar lönejämställdhet, med vars hjälp löneskillnaden till mansdominerade branscher kunde överbyggas inom 10 år. Förbunden kräver också att arbetsgivare inom privat vård och småbarnspedagogik börjar utveckla arbetsförhållanden och förbättra personalens ork och välbefinnande. Förbunden vill ta bort arbetstidstilläggen som konkurrenskraftsavtalet lagt till kollektivavtalet.

Tehy, SuPer och ERTO utgör Hälso- och socialvårdens förhandlingsorganisation TSN rf. Organisationen förhandlar om kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen, hälsoservicebranschen, Arbetsgivarna rf., Studenternas hälsovårdsstiftelse och Arbetshälsoinstitutet.

Mer information:

Tehys jurist Mirja Kinnunen, 040 6815 308

SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola, 050 5698 710

ERTO:s intressebevakningsdirektör Saara Arola, 09 6132 3233