Tehy, SuPer och ERTO: Förhandlingsresultat nått för AVAINTES, Seure och SHVS

Förhandlingsresultat för kollektivavtal för avtalsbranscherna AVAINTES, Seure och SHVS har nåtts igår kväll.

Image text
Foto: Tehy

Förbundens styrelser behandlar förhandlingsresultatet under de kommande dagarna.

Förhandlingarna inom avtalsbranscherna inleddes i januari-mars. För att påskynda förhandlingarna utlyste Tehy, SuPer och ERTO den 10 juni förbud mot övertid och byte av arbetsskift för AVAINTES avtalsbransch. Förbudet inom AVAINTES-branschen och sjukvårdsdistrikten som stödde förhandlingarna upphörde den 30 juni 2020 kl. 23:59.

Parterna har nått en överenskommelse om hur man i framtiden ska avtala om social- och hälsovårdsbranschens kommunala enheters arbetsvillkor.

SuPer, Tehy och ERTO utgör förhandlingsorganisationen Sote rf. Den förhandlar med AVAINTA ry om kollektivavtalen för AVAINTES och SHVS. SuPer och Tehy förhandlar därtill om Seures kollektivavtal.

AVAINTES omfattar administrativ- och kontorspersonal, social- och hälsovårdspersonal samt teknisk personal. Till Seure hör inhyrd personal. SHVS sysselsätter personer som arbetar inom studenthälsovården.

Mer information:

AVAINTA:
SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola, tfn 050 569 8710
Tehys jurist Oona-Maria Tonttila, tfn 040 922 0639
ERTOs jurist Heli Luukkonen, tfn 09 6132 3105

Seure:
SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola, tfn 050 569 8710
Tehys jurist Oona-Maria Tonttila, tfn 040 922 0639

SHVS:
Tehys jurist Mirja Kinnunen, tfn 040 681 5308
SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola, tfn 050 569 8710
ERTOs jurist Heli Luukkonen, tfn 09 6132 3105