Tehy, SuPer och ERTO: Förbudet mot övertids- och skiftesbyte utvidgas till Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt

Tehy, SuPer och ERTO utfärdade med början den 10 juni förbud mot övertid och byte av arbetsskift inom AVAINTA Arbetsgivarna rf:s social- och hälsovårdsbranscher samt på arbetsplatser inom småbarnspedagogiken, med undantag av äldreomsorgen. Förbudet utvidgas fredagen den 12 juni 2020 klockan 9.00 till att även gälla Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt. SuPers och Tehys medlemmar i ett anställningsförhållande i Norra Österbottens och Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt stöder påskyndandet av förhandlingarna genom att delta i förbudet mot övertid och byte av arbetsskift. Förbudet löper ut söndagen den 21.06.2020 kl. 23.59. Båda är lagliga åtgärder.

Image text
Foto: arkivfoto

Åtgärden syftar till att påskynda förhandlingarna om hälso- och socialvårdsbranschens samt småbarnspedagogikens eget kollektivavtal med AVAINTA Arbetsgivarna rf vad gäller kommunägda företag och enheter.

Under förbudet mot övertid och byte av arbetsskift arbetar förbundens medlemmar som vanligt enligt de på förhand planerade arbetsskiftsförteckningarna, men arbetar inte övertid eller byter eller ändrar arbetsskift. Övertid som arbetsgivaren beslutat om i enlighet med beredskapslagen på grund av coronan omfattas inte av åtgärden. 

Eget kollektivavtal som mål

SuPer, Tehy och ERTO utgör Hälso- och socialvårdens förhandlingsorganisation TSN rf, vars främsta mål är att inleda förhandlingar med AVAINTA Arbetsgivarna rf om ett eget kollektivavtal inom hälso- och socialvårdssektorn samt småbarnspedagogiken. Det nuvarande Avainta-kollektivavtalet är sektorsövergripande och omfattar bland annat livsmedels- och sanitetssektorn, förvaltnings- och kontorssektorn, den tekniska sektorn samt social- och hälsovården. Avtalet som omfattar ett flertal branscher lämpar sig dåligt för social- och hälsovårdssektorn och småbarnspedagogiken, där verksamheten på många sätt skiljer sig från de andra områden som omfattas av det nuvarande avtalet.

Svagare arbetsförhållanden än inom den kommunala sektorn på Avaintas område fungerar för kommunerna som ett incitament att av sparskäl lägga ut verksamheten till förmånligare kollektivavtal och bedriva avtalsshopping. Outsourcing-trenden i kommunerna har under de senaste åren särskilt berört tjänster inom social- och hälsovården. Den senaste tiden har det även inom specialsjukvården inletts en omstrukturering av den verksamhet som leds av samkommuner, till exempel i form av kooperativ, utanför de kommunala avtalen.

Mer information: 
Tehys intressebevakningsledare Else-Mai Kirvesniemi, tfn. 050 346 0847  
SuPers förhandlingschef Jukka Parkkola, 050 569 8710
ERTOs jurist Heli Luukkonen, tfn. 09 6132 3105

Meddelande 10.6: Förbud mot övertid och byte av arbetsskift för AVAINTAs avtalsbransch och inom Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt: