Tehy: Samarbete kring arbetarskyddet måste inledas omedelbart på arbetsplatserna – coronaviruset väntar inte

Sjukvårdsdistrikten sörjer för den nödvändiga vården av coronapatienter genom olika snabba åtgärder och ändringar. Situationen belastar vårdpersonalen, som arbetar trots risken för att själva insjukna. Arbetstagarna belastas också av att de får annan information från sina egna arbetsgivare än vad som finns i myndigheternas anvisningar. Arbetsgivarna kan också ha gett anvisningarna enbart muntligt, eller ändrat på anvisningarna ofta.

Image text
Foto: Jussi Tuokkola

Lagen om skydd i arbete förutsätter samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare. Alla arbetsgivare har inte tagit personalrepresentanter med i beredandet av åtgärder för undantagstillståndet.

Tehy kräver att man på varje arbetsplats börjar samarbeta kring arbetarskyddet med personalrepresentanterna. Ärenden som har att göra med arbetstagarnas säkerhet och hälsa ska diskuteras under samarbete. Samtidigt ska man sörja för patienternas vårdbehov och vårdpersonalens tillräcklighet.

Arbetsgivaren ska sörja för arbetstagarnas hälsa och att de har säkra arbetsförhållanden i alla situationer.

– Arbetsgivarens lagstadgade arbetarskyddsförpliktelser gäller också i undantagstillstånd. Arbetarskyddsbestämmelserna måste iakttas trots beredskapslagen och undantagstillståndet, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Under samarbetsförfarandena ska man behandla bland annat frågan om andningsskyddens tillräcklighet och användningen av dem.

– Om det finns brist på andningsskydd måste personalen ha klara anvisningar om hur de ska göra i situationen.

Vid samarbetsförfarandet ska man också fundera på vad man gör när personalen insjuknar, och göra det möjligt för personalen att snabbt testas.

På arbetsplatsen måste man också bedöma riskerna och minska på risken för smitta. Till exempel komma överens om praxis för att förhindra att vårdare flyttas orationellt mellan avdelningar och patienter.

– Arbetsgivaren ska på alla sätt minska risken för att personalen utsätts för coronaviruset.

Tehy skickar sina personalrepresentanter och fackavdelningar närmare anvisningar om de frågor som bör behandlas under samarbete.

Medlemmar får anvisningar på Tehys webbplats om coronaviruset.

 

Mer information:

Arbetsmiljöexpert Kaija Ojanperä, tfn 040 596 9171

Förhandlingschef Riikka Rapinoja, tfn 040 095 2162