Tehy: Sa-vågen är skadlig för social- och hälsovårdsbranschen

Under det senast året har kommuner, samkommuner och sjukvårdsdistrikt inlett cirka 30 samarbetsförhandlingar, som inriktats och inriktas på besparingar, permitteringar och även uppsägningar.

Image text
Foto: Lauri Rotko

Arbetsgivarnas mål är att med de pågående sa-processerna som Tehy har kännedom om totalt spara cirka 112 miljoner euro.

Förhandlingarna berör tusentals Tehy-medlemmar. På vissa orter har Tehy-medlemmar reagerat i form av utmarscher och fackavdelningarna har utlyst förbud mot övertid och byte av arbetsskift.

Tehy anser att permitteringar och särskilt uppsägningar av vårdpersonal är särskilt tvivelaktiga i en situation där samhället borde satsa på social- och hälsovården samt småbarnspedagogiken och utveckla dessa.

Ökningen av sa-förhandlingar kan driva bort vårdare från branschen.

– Att underblåsa osäkerheten är ett utmärkt sätt att försvaga såväl medborgarnas som arbetstagarnas förtroende för tjänsterna, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Behovet av vårdare ökas av den pågående förändringen i demografin, där antalet äldre ökar och antalet personer i arbetsför ålder minskar. Samtidigt går erfarna vårdare i pension. Till exempel kommer närmare hälften av de nuvarande sjukskötarna att pensioneras fram till 2030.

– Är permitteringar och uppsägningar sättet på vilket det finländska samhället förbereder sig på den internationella konkurrensen om utbildade vårdare?

Den till den pågående reformen av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre förknippade ökningen av personaldimensioneringen till 0,7 förutsätter ytterligare cirka 4 500 vårdare för effektiviserat serviceboende. Inom hemvården för äldre är bristen på vårdare redan nu allvarlig.

Fler vårdare behövs även inom småbarnspedagogiken, då regeringen tar bort begränsningarna för den subjektiva rätten till dagvård.

I bakgrunden till sa-vågen ligger nedskärningarna av kommunernas statsandelar, ökningen av social- och hälsovårdskostnaderna och upphävningen av social- och hälsovårdsreformen.

 

Mer information:

Ordförande Millariikka Rytkönen, tfn 040 821 0028

Intressebevakningsdirektör Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 346 0847