Tehy: Problemen inom småbarnspedagogiken försvinner inte utan en skärpning av lagen

Social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy kräver att lagen om småbarnspedagogik skärps. Tehys enkät till både den privata och kommunala sektorn avslöjar allvarliga brister i personaldimensioneringen.

Image text
Bild: Mikko Nikkinen

Sammanlagt 996 tehyiter svarade på enkäten och majoriteten av dem arbetar inom den kommunala sektorn. Av de som svarade är största delen barnskötare. Resten av yrkena representeras av barnträdgårdslärare, ledare och andra som arbetar inom småbarnspedagogiken, såsom gruppassistenter.

Av svaren framgår det tydligt att man sparar på i synnerhet personaldimensioneringen och personalutgifterna inom både den kommunala och den privata sektorn. Detta ger upphov till personalbrist och stress, vilket inverkar förutom på personalens välbefinnande även på kvaliteten på småbarnspedagogiken.

– Arbetsskiften drar hela tiden ut på tiden och byts med kort varsel. Även arbetsklimatet blir sämre när de anställda är trötta. Allt fler barnskötare överväger att byta bransch, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

I synnerhet inom den privata sektorn går personalens arbetstid till assisterande uppgifter, såsom matförsörjning och städning. De anställda önskar att det skulle anställas fler daghemsbiträden och ordinarie vikarier till daghemmen.

För tillfället tillåter lagen om småbarnspedagogik att man tillfälligt kan avvika från relationstalet. Det är mer regel än undantag att det under en stor del av dagen är två pedagoger i stället för tre i grupperna. För frånvaro, som man känner till i förväg och som till exempel beror på sjukledigheter, deltagande i utbildningar eller semestrar, tas det inte in tillräckligt med vikarier, även om lagen kräver det. Avvikelser från relationstalet gör att barnen inte får ta del av en högkvalitativ småbarnspedagogik, och på grund av bristen på personal förekommer även farliga situationer.

Enligt Tehy borde lagen om småbarnspedagogik ändras så att det inte är möjligt att avvika från relationstalet ens tillfälligt.

 

Resultat från enkäten till den kommunala sektorn:

- 762 personer svarade
- 33 procent av de som svarade berättade att det finns fler barn i grupperna än vad det relationstal som lagen fastställer tillåter
- 68 procent av de som svarade berättade att det inte finns tillräckligt med tid för att tillgodose barnens behov
- 44 procent av de som svarade anser att det under de senaste sex månaderna har funnits situationer, där barnens säkerhet har äventyrats
- 40 procent av de som svarade berättade att det inte har vidtagits några korrigerande åtgärder trots att det har förekommit farliga situationer
- 45 procent berättade att relationstalet inte följs
- 33 procent av de som svarade berättade att 10–29 procent av arbetstiden går till förutom barnomsorg även bland annat städning, matförsörjning och tvättning samt butiksbesök och matbeställningar.

 

Resultat från enkäten till den privata sektorn:

- 117 personer svarade
- 39 procent av de som svarade berättade att det finns fler barn i grupperna än vad det relationstal som lagen fastställer tillåter
- 72 procent av de som svarade berättade att det inte finns tillräckligt med tid för att tillgodose barnens behov
- 55 procent av de som svarade anser att det under de senaste sex månaderna har funnits situationer, där barnens säkerhet har äventyrats
- 38 procent av de som svarade berättade att det inte har vidtagits några korrigerande åtgärder trots att det har förekommit farliga situationer
- 53 procent berättade att relationstalet inte följs
- 43 procent av de som svarade berättade att 10–29 procent av arbetstiden går till förutom barnomsorg även bland annat städning, matförsörjning och tvättning samt butiksbesök och matbeställningar. Dessutom använder 20 procent av de som svarade 30 procent eller mer av sin arbetstid till dessa uppgifter.

Mer information:

Tehys socialpolitiska sakkunnig Eva Siitonen, tfn 0400 265 051
Tehys ledande jurist Vappu Okkeri, tfn 0400 913 230