Tehy: Personalens anmälningar om brister i äldrevården ska tas på allvar

I går offentliggjordes en av Valvira genomförd enkät enligt vilken 93 procent av de anställda vid enheterna för socialvård dygnet runt har upptäckt äldremisshandel.

Social- och hälsovårdsbranschens fackförbund Tehy anser att problemet är ytterst allvarligt och påminner arbetsgivare om ett tillräckligt antal kompetenta anställda.

– Vi får också hela tiden besked om att man inom äldreservicen är tvungen att arbeta med allt färre anställda, huvudsakligen för att uppnå besparingar. Skötarna ska ha möjlighet att sköta sitt arbete väl. Brådska och belastande förhållanden försvårar detta, säger Tehys ordförande Rauno Vesivalo.

– Arbetsgivaren ska se till att det finns ramar för en trygg och säker äldrevård av hög kvalitet. Även landets regering måste ta utredningens budskap på allvar. Finland har råd att ta väl hand om sina äldre. Det är något som vi inte längre kan kompromissa om, säger han.

Utbildningen som merparten av de som besvarade enkäten har fått har omfattat studier i äldrearbete och också yrkesetiken tycks vara bekant. I vardagen verkar utbildningen och de etiska principerna dock kollidera med brådska och personalbrist.

Tehy betonar att arbetsgivarna ska ta personalens anmälningar om brister i vården eller antalet anställda på allvar.  Det är av största vikt att atmosfären på arbetsplatserna är sådan att personalen vågar tala om missförhållanden och brister.

Enligt Valviras utredning är det också ganska vanligt att det vid arbetsenheterna inte finns några verksamhetsmodeller eller instruktioner för situationer med misshandel eller så vet personalen inte att sådana modeller eller instruktioner finns. På många arbetsplatser hade man inte heller alls behandlat anmälningsskyldigheten enligt socialvårdslagen.

– Vi anser det oroväckande att man så drastiskt har ingripit i resurserna för ledningen av vårdarbetet. Kompetenta chefer har en stor betydelse för vårdens kvalitet, kompetenser och resurser samt för arbetsgemenskapens verksamhetsmodeller och arbetskultur.

Mer information: Rauno Vesivalo, tfn 040 587 4346