Tehy: Personalen har glömts bort i vårdreformen i Nyland

Image text
bild: iStock

I Nyland håller man på att förbereda en reform som gäller 1,6 miljoner invånare och en flytt av 60 000 anställda med en ytterst liten personalrepresentation och en otroligt brådskande tidtabell.

I tjänstemannaledningsgruppen för den organisation som förbereder Nylands vård- och landskapsreform har personalrepresentationen ordnats så att representanter för de olika personalorganisationerna turas om att delta i mötena.

Tehy representerar över 20 000 anställda i Nyland och organisationens representant deltar för första gången i ett möte 10 maj 2017, och det är tänkt att den temporära landskapsstyrelsen ska påbörja sitt arbete i början av juli.

Ett social- och hälsovårdsteam ansvarar för reformens praktiska förberedelser. Under teamet finns tio beredningsgrupper och ett landskapsteam med fem beredningsgrupper.  Dessa har ingen personalrepresentant alls. Dessutom har ett separat personalforum grundats för beredningen.

– Hur kan man föreställa sig att reformen kan lyckas utan att de centrala personalgrupperna deltar i ändringen och utan att ha verkliga möjligheter att påverka, frågade Tehys ordförande Rauno Vesivalo idag under seminariet för Tehys kommunalbeslutsfattare i Helsingfors.

– Det är svårt att förstå hur man i beredningen i Nyland har tagit så här negativt ställning till personalrepresentanternas deltagande.  Den utbildade vårdpersonalen är den klart största personalgruppen som även står i en central roll i realiseringen av reformen. Utgångspunkten är dålig om man lyssnar till åsikterna hos en representanterna för en så här stor arbetstagargrupp för första gången i mitten av maj. Personalen har svårt att förbinda sig vid en reform som planeras och leds uppifrån och då den inte kunnat delta i beredningen, konstaterar Vesivalo.

Som jämförelse kan nämnas att Birkaland har 530 000 invånare och i styrgruppen finns en representant för Tehy. Av nio grupper som bereder vårdreformen har åtta en Tehy-personalrepresentant. Och alla grupper som bereder landskapsförvaltningen har en Tehy-representant.  Och i Norra Österbotten, med sina dryga 400 000 invånare, har man i den politiska styrgruppen en personalrepresentant från Tehy. Där har man även en Tehy-personalrepresentant i alla elva beredningsgrupper för vårdreformen och en representant i alla landskapsreformsgrupper.

– Nyland har satt i gång vård- och landskapsreformen lite i sista taget. Att åsidosätta personalrepresentanterna från förberedelserna på det här sättet väcker oro för om man här förhåller sig till reformen med tillräckligt allvar och tillräckligt målmedvetet.

Mer information:
Tehys ordförande Rauno Vesivalo, tfn 040 587 4346