Tehy önskar tillräckliga resurser för att bereda vårdreformen

Image text
Bild: iStock

Tehys fullmäktige diskuterade i dag hur vårdreformen påverkar såväl arbetsplatserna för de yrkesutbildade inom social- och hälsovårdsbranschen som tjänsterna för medborgarna. Reformen berör hundratusentals arbetsplatser och särskilt Tehy-medlemmarnas arbetsplatser är under förändring.

–Tidtabellen för att bereda vårdreformen är snäv och det uppstår oro för hur beredningen framskrider.  Det verkar som om man inte reserverat tillräckliga resurser för reformen. Tjänstemännen och förtroendemännen förbereder reformen vid sidan av sina övriga sysslor, summerar Tehys ordförande Rauno Vesivalo.

Eftersom vårdreformen är en mångsidig och krävande process, måste personalen reserveras tillräckliga och jämlika möjligheter att delta.  

–Realiseringen skulle bli lättare ifall kommunsektorns huvudavtalsorganisationer och Kommunarbetsgivarna KT skulle göra upp gemensamma anvisningar och principer utöver den egentliga styrande lagstiftningen.

Tehy-medlemmarna är oroliga över vad som kommer att ske med det egna jobbet och den egna arbetsplatsen, eftersom det måste finnas tillräckliga resurser för ändringsledningen och chefsarbetet. Särskilt de närmaste cheferna är redan nu pressade innan vårdreformen.

–Inom Tehy är man särskilt oroliga över ledningen för den utbildade vårdpersonalen och för de resurser som reserverats för detta.  Under de senaste åren har man märkbart dragit ner på antalet chefer inom vårdarbetet, som ändå med sin arbetsinsats har en betydande inverkan på hur social- och hälsovårdsbranschens resurser kan utnyttjas så väl som möjligt, betonar Vesivalo.

Mer information: Rauno Vesivalo, tfn 040 587 4346