Tehy om ramförhandlingarna: Man lyssnade på vårt budskap, sektorn för social- och hälsovård skärs inte

De överenskomna besparingarna i regeringens ramförhandlingar kommer inte att påverka social- och hälsovårdstjänsterna.

Image text
Foto: Kaisa Siren

– Det här är en god nyhet. Man har lyssnat på vårt budskap, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Coronaviruset har slagit speciellt hårt mot social- och hälsovårdsbranschen, och belastat vårdpersonalen ofantligt. En skärning i den skulle ha gjort den redan mycket svåra situationen ännu svårare.

– Social- och hälsovårdsbranschen kommer att kräva betydande satsningar i framtiden, när vårdskulden som ackumulerats under pandemin ska betalas av och social- och hälsovårdsreformen genomföras. Framför allt finns det ett behov av att förbättra branschens attraktivitet och förhindra att vårdarna försvinner. Annars kommer de andra utmaningarna inom social- och hälsovårdsbranschen också att bli olösta, betonar hon.

Rytkönen anser det vara positivt att en överenskommelse slutligen nåddes i de svåra ramförhandlingarna. Speciellt därför att det i regeringsprogrammet finns många goda skrivningar med tanke på den kvinnodominerade branschen.

– Statsminister Marin är en sansad och ihärdig förhandlare, som förtjänar beröm för att ha fullbordat den svåra processen under svåra pandemiförhållanden, konstaterar Rytkönen.

Mer information:
https://www.tehy.fi/fi/ota-yhteytta/medialle