Tehy om budgetmanglingen: Miljardinsatser men inte en euro till vårdarna

Miljarder har redan delats ut och fler kommer att delas ut enligt besluten i den senaste budgetmanglingen. Men enligt landets regering räcker det med applåder och blåljus som tack för vårdpersonalens ansträngningar i enlighet med beredskapslagen under coronaepidemin.

Image text
bild: iStock

– I budgetförslaget har inte en endaste euro reserverats för det coronatillägg som vårdarorganisationerna krävde. Om inte förr så står det åtminstone nu klart vad Finlands regering tänker om vårdarna, som utför ett krävande och farligt arbete som räddar medborgarnas liv, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen

Tehy har redan tidigare kritiserat beredskapslagen och den vårdslösa tillämpningen av den för att åtgärda den allmänna bristen på vårdare under våren. Ett klagomål om överträdelserna har även framförts till justitieombudsmannen. 

– Försummelsen av coronatillägget i budgetmanglingen visade att beredskapslagen absolut måste korrigeras. Skäliga ersättningar för övertidstvång, flytt av semestrar, förlängning av uppsägningstider och tvångsförflyttning till andra uppgifter måste skrivas in i den. Dessutom behövs effektiva rättsliga åtgärder och straff för arbetsgivarna om beredskapslagen missbrukas. Redan den västerländska rättsuppfattningen kräver detta för att avlägsna de nuvarande bestämmelserna, som nästan kan jämföras med tvångsarbete.

– Att ständigt förringa och glömma vårdpersonalen har sina följder. Snart finns den inte längre. Vårdarna lämnar branschen, åker utomlands, bränner ut sig och är tvungna att gå i förtidspension. Visst går det att på regeringens initiativ utbilda fler vårdare, som i sin tur också byter bransch så småningom. Eller hitta på nya snabbutbildningar och andra trick för att undvika att ta ansvar för den finländska hälsan och vården. 

Rytkönens starka budskap under coronahösten är att det enda hållbara sättet att garantera goda social- och hälsovårdstjänster i Finland är att ge vårdarna konkurrenskraftig lön och få ordning på arbetsförhållandena. 

Regeringens stora projekt social- och hälsovårdsreformen är på utlåtanderunda, och man har kommit överens om en bindande personaldimensionering. 

– Finland riskerar att hamna i en situation, där viktiga reformer hotas av att det helt enkelt inte längre finns tillräckligt med folk för att genomföra dem – i det här fallet kompetent vårdpersonal, varnar hon.

Problemet är dessutom internationellt.

– I konkurrerande länder, såsom Sverige och Tyskland, har man under den senaste tiden försökt göra något åt saken. Hos oss fortsätter man att trycka ner vårdarna. 

Mer information:
Tehys intressebevakningschef Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 3460 847