Tehy och SuPer: Statsmaktens stöd till kommunerna skulle även vara till hjälp vid förhandlingsbordet

Vårdarförbunden Tehy och SuPer vädjar till både arbetsgivaren och staten om att ta hand om utkomsten och arbetshälsan för vårdsektorns personal nu och i framtiden. Förbunden förutsätter att statsmakten stödjer kommunerna i deras svåra ekonomiska situation, samtidigt som stödet kunde ge draghjälp i de kommunala förhandlingarna som framskridit väldigt trögt.

Image text
Kuva: iStock

Förbunden föreslog idag under förhandlingarna att man även kunde ta hjälp av riksförlikningsmannen för att främja förhandlingarna, eftersom avtalsperioden upphör idag och knappt några framsteg har skett i Kommunernas hus. Enligt lagen om medling i arbetstvister är det möjligt att på begäran av parterna använda en förlikningsman som ordförande i förhandlingar för att få till stånd arbets- och tjänstekollektivavtal.

-Det lönar sig nu att utnyttja alla möjligheter för att söka en lösning. Yrkesfolket inom sektorerna social- och hälsovård samt småbarnspedagogik förtjänar stabila arbetsvillkor under denna kris, då särskilt deras arbetsinsats behövs mer än någonsin för finländarnas hälsa och välmåga, säger SuPers ordförande Silja Paavola.

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen och SuPers ordförande Silja Paavola önskar också att kommunarbetsgivaren inte i skuggan av krisen pressar den för samhället så centrala personalen till ett dåligt avtal. Ett viktigt mål för vårdarförbunden är exempelvis ett social- och hälsovårdsavtal, med vilket man bättre än tidigare kunde reparera missförhållanden inom branschen och förbereda sig för social- och hälsovårdsreformen. Enligt ordförandena behöver man dessutom få bort de oavlönade kiky-timmarna och löneresultatet ska vara åtminstone på samma nivå som i exportbranscherna.

-Nu om aldrig har social- och hälsovårdspersonalens arbete visat sig vara särskilt krävande och farligt. Dessutom finns det flera begränsande bestämmelser i lagstiftningen för undantagssituationen som gäller dem, såsom flexibilitet med arbetstiderna, förlängning av uppsägningstiden och beredskapslagens arbetsplikt. Detta ska beaktas, konstaterar Rytkönen.

Avtalsperioden för kommunsektorns tjänste- och arbetskollektivavtal upphör idag 31.3.2020, men med avtalets så kallade efterverkan är avtalsbestämmelserna fortfarande i kraft medan man försöker komma överens om nya arbetsvillkor. I undantagsförhållandena utförs inga arbetskonfliktåtgärder, eftersom det på grund av coronaepidemin är nödvändigt att alla yrkespersoner inom hälso- och socialvården finns till förfogande.

 

Mer information: 

Tehys intressebevakningschef Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 346 0847  

SuPers intressebevakningschef Anne Sainila-Vaarno, tfn 050 310 1492