Tehy och SuPer: Primära mål är löneförhöjningar, jämställdhetsprogrammet, bortskaffande av kiky-timmarna samt social- och hälsovårdsavtalet

Förhandlingsrundan för ett nytt kollektivavtal för kommunsektorn inleds tisdagen den 14 januari när löntagarorganisationerna och Kommunarbetsgivarna (KT) sätter sig vid förhandlingsbordet. Även det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) sägs upp idag för att upphöra den 31 mars 2020.

Image text
Foto: Jaakko Martikainen

Tehy och SuPer förhandlar om fyra huvudmål.

Organisationerna kräver en minimum löneförhöjning för vårdbranschen på samma nivå som i exportsektorn. Förbunden strävar även efter ett jämställdhetsprogram som höjer lönerna i den kvinnodominerade social- och hälsovårdssektorn så att löneskillnaden relativt mansdominerade branscher avlägsnas. Detta kunde genomföras med ett program på lång sikt som under tio år garanterar vårdpersonalen 1,8 procentenheter högre löneförhöjningar än i manliga branscher. Pengarna till programmet söks från staten.

Skötarorganisationerna strävar också efter ett kollektivavtal för kommunsektorn med vilket man effektivare än i det nuvarande avtalssystemet kan främja arbetsvillkoren och -förhållandena i branschen.

Tehy och SuPer anser att förlängningen av oavlönad arbetstid genom konkurrenskraftsavtalet, det vill säga s.k. kiky-timmar, ska utan kostnader försvinna ur tjänste- och kollektivavtalen. Skötarorganisationerna anser att talkot nu entydigt är över.

Social- och hälsovårdssektorns attraktion har minskat. Anställda lämnar branschen i allt större utsträckning för andra uppgifter. Även ansökningarna till utbildning i branschen har minskat. De vanligaste orsakerna till branschbyte är den låga lönen i förhållande till arbetskravet samt tunga arbetsförhållanden.

– Flykten från branschen i kombination med den allt äldre befolkningen och större servicebehov är en ohållbar ekvation. Klockan tickar och denna runda är sista stund för att öka branschens dragningskraft genom att höja lönerna och förbättra arbetsförhållandena. Jag är genuint orolig över vem som framdeles ska vårda oss, säger Millariikka Rytkönen, ordförande för social- och hälsovårdsbranschens fackorganisation Tehy. 

Tehys och SuPers lönemål har fått starkt stöd bland finländarna. En enkät som Taloustutkimus utförde på uppdrag av YLE visade att nära 80 procent av respondenterna stödde högre löneförhöjningar än i allmänhet.

– Vi förstår mycket väl att läget för kommunekonomin inte är bra. Det är dock en central uppgift för välfärdsstaten att ta hand om de svagaste, det vill säga sjuka, äldre och barn. Därför är det i sista hand statsmakten som bär ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna och finansieringen av dem, påminner Silja Paavola, ordförande för Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer.

Mer information: 

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, tfn 040 821 0028 
SuPers ordförande Silja Paavola, tfn 050 527 5085

Tehys intressebevakningsledare Else-Mai Kirvesniemi tfn 050 346 0847 

SuPers intressebevakningsdirektör Anne Sainila-Vaarno, tfn 050 310 1492