Tehy och SuPer: Idag skrivs historia, avtalet för social- och hälsovården är i kraft

Ett av sjukvårdsorganisationernas viktiga mål har äntligen blivit verklighet, när kommunsektorns kollektiv- och tjänstekollektivavtal för social- och hälsovården, det vill säga det s.k. SOTE-avtalet, träder i kraft idag 1.9.2021. Överenskommelsen om skapandet av denna helt nya avtalssektor för kommunsektorn gjordes under arbetsmarknadsomgången våren 2020.

Image text
Bild: iStock

Social- och hälsovårdsavtalet gäller personal anställda av en kommun eller samkommun i social- och hälsovårdspositioner. Till sin struktur påminner avtalet om läkarnas tjänstekollektivavtal. Det är det största sektorspecifika kollektivavtalet i landet, med cirka 180 000 arbetstagare.

Avtalet, som fokuserar på arbetsvillkoren för personalen inom social- och hälsovården, göra det möjligt att svara mer exakt på de specifika problemen inom just social- och hälsovårdsbranschen.

– Det här är en historisk dag. En ny avtalsbransch skapades till landets arbetsmarknadsfält och samtidigt en avsevärd gruppkraft. Under den gångna sommaren har bristen på vårdare blivit värre än någonsin runt om i landet, och man måste förbättra branschens dragningskraft snabbt som elden. Social- och hälsovårdsavtalet behövs nu mer än någonsin, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Båda organisationerna har redan länge varnat för vårdarbristen.

– Coronatiden har lagt en enorm börda på vårdarna och drivit branschen till förändring. Till exempel inom äldreservicen och primärvården har hela enheter tvingats stänga på grund av vårdarbristen. Jag tror att också arbetsgivarna har börjat vakna till situationens extrema allvar. Och social- och hälsovårdsavtalet ger oss nu mer exakta och effektiva sätt att förbättra arbetsvillkor och arbetsförhållanden för förhandlingsomgången i början på året, säger Silja Paavola, ordförande i SuPer.

Under den senaste förhandlingsomgången kom man också överens om att lärarna inom småbarnspedagogiken ska överföras till undervisningspersonalens avtal (UKTA). Detta orsakade ändringar också för det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA).   Som en följd av dessa förändringar är barnskötare i framtiden den största personalgruppen i AKTA, vilket i sin tur kommer att stärka deras position och intressebevakning.

Mer information: 
Ordförande Silja Paavola, tfn 050 527 5085, SuPer rf
Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, kontakt via specialassistenten, tfn 0400 540 005  
Intressebevakningschef Anne Sainila-Vaarno, tfn 050 310 1492, SuPer rf
Intressebevakningschef Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 346 0847, Tehy rf