Tehy och SuPer: Ett sektoriellt social- och hälsovårdsavtal skulle rädda vårdbranschen

Tehy och SuPer har ett sektoriellt kollektivavtal för den kommunala sektorn som mål. I och med ett s.k. social- och hälsovårdsavtal kunde branschens arbetsvillkor och -förhållanden främjas mer effektivt. Andra primära mål för organisationerna under förhandlingsrundan är löneförhöjningar, jämställdhetsprogrammet och avskaffandet av kiky-timmar. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för den kommunala sektorn fortsatte den 28 februari.

Image text
Foto: Jussi Tuokkola

Cirka 170 000 representanter för social- och hälsovårdbranchen inom kommunsektorn förtjänar sitt eget kollektivavtal, vilket bättre kan tackla branschens nackdelar och säkerställa den framtida tillgången till sociala tjänster och sysselsättning. Förskoleverksamhetens intressebevakning behandlas även i fortsättningen mest effektivt inom AKTA. Social- och hälsovårdsavtalet är tätt förknippat med reformen av hela den sociala vårdsektorn och utgör lösningen på den allvarliga krisen inom vårdsektorn. Tehy och SuPer hoppas att arbetsgivarsidan och andra huvudavtalsorganisationer som representerar löntagarna förstår vikten av ett social- och hälsovårdsavtal för att lösa krisen.  

Situationen inom social- och hälsovårdssektorn har försämrats varje år. Sparåtgärderna har försvagat branschens attraktivitet och personalens arbetsbelastning har ökat. Även om sektorn fortfarande uppfattas vara betydande, har problemen med låga löner och orken tvingat arbetstagarna att leta efter andra alternativ. Ansökningarna till utbildningen inom sektorn har också minskat. 

– Det gemensamma talkoarbetet innebär nu, att man i stället för åtstramningsåtgärder förbättrar vårdpersonalens försörjning och ork. Samtidigt förbättras vårdkvaliteten, när vårdpersonalen mår bra. Det är mycket oroande att utbildad vårdpersonal inte har en verklig möjlighet att använda sina kunskaper till förmån för medborgarna, utan måste hitta försörjning på annat håll, betonar SuPers ordförande Silja Paavola.

– Alltför många inom vårdpersonalen är tvungna att ha flera arbeten för att försörja sig själva och sina familjer. Så får det inte vara. Man ska kunna klara sig på sin lön. Nu är det inte frågan om huruvida vi har råd att höja vårdpersonalens löner.  Frågan är, ifall vi har råd att inte höja dem, menar Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Tehy och SuPer lanserar idag en gemensam kampanj för att rädda situationen i och reparera vårdbranschen. Kampanjens tema är: Vi är inte problemet, vi är lösningen. Genom att korrigera villkoren och lönerna inom vårdsektorn kan sektorns attraktivitet och det växande behovet av tjänster skyddas. 

Båda fackförbunden har öppnat upp informationen om fackets målsättningar och framsteg på sina webbsidor. SuPers sidor finns på adressen superliitto.fi/neuvottelukierros2020 och Tehys sidor på adressen tehy.fi/liittokierros. Förhandlarna och framstegen i förhandlingarna kan följas på Twitter med ämnesetiketterna #sotesopimus, #meolemmeratkaisu, #kohtitasaarvoa och #liittokierros. 

Mer information

SuPers intressebevakningsdirektör Anne Sainila-Vaarno, tfn 050 310 1492
Tehys intressebevakningsledare Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 346 0847