Tehy och Esperi på väg att enas om uteblivna löneförhöjningar till sina anställda

Tehy och Esperi har haft olika åsikter om betalningen av Esperi-tillägget. Nu håller man på att lösa tvisten så att Esperi ska ersätta sina anställda för inkomstbortfall på grund av för liten lön.

Image text
bild: iStock

Esperi har betalat ut det så kallade Esperi-tillägget till många av sina anställda. Man har kommit överens om tillägget i de anställdas arbetsavtal, och det syns på lönebeskedet. 

Från och med den 1 juni 2018 införde Esperi löneförhöjningar, men minskade samtidigt Esperi-tillägget med lika mycket som löneförhöjningen på basis av arbetsgivarorganisationens tolkning av arbetsmarknadsorganisationernas löneuppgörelse Lönepåslaget höjde alltså i verkligheten inte lönen.

Tehy ansåg att förfarandet var felaktigt och väckte prejudikattalan i tingsrätten samt krävde en korrekt tolkning av kollektivavtalet i arbetsdomstolen.

Nu håller Esperi och Tehy på att enas i frågan.Esperi kommer att återbetala det indragna Esperi-tillägget och betala alla uteblivna tillägg från och med den 1 juni 2018 till de anställda, och inkomstbortfallen på grund av dessa.

Mer information:

Tehys jurist Päivi Vanninen, tfn 040 551 0501