Tehy: Motstridiga erfarenheter av den svenska modellen för valfrihet

Image text
Sote-uudistuksesta ei saa tulla kallis ja sirpaloitunut koelaboratorio, joka pahimmillaan ei lainkaan edistä alkuperäisiä tavoitteita, sanoo Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo.

Rauno Vesivalo, ordföranden för social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy, kräver att landets regering ska fokusera på att uppnå de ursprungliga målen för social- och hälsovårdsreformen, det vill säga minska hälso- och välfärdsskillnaderna bland människor, förbättra tjänsternas jämlikhet och tillgänglighet samt stävja kostnaderna. 
 
Hela reformen inleddes bland annat på grund av problem inom primärvården och att människor inte får vård, vilket belastar den specialiserade sjukvården på ett felaktigt sätt.

Reformen har sedermera fått nya element, såsom valfrihet och bolagisering, vars exakta innehåll och effekter ännu är okända. Tidtabellen för reformen är stram och därför bör man snabbt utreda de olika elementens effekter på kostnaderna, hälsoskillnaderna, personalen samt faktorer som är viktiga för medborgarna, såsom vårdkedjornas effektivitet och tillgången till vård.

– Social- och hälsovårdsreformen får inte bli ett dyrt och splittrat försökslaboratorium som i värsta fall inte alls främjar de ursprungliga målen, säger Tehys ordförande Rauno Vesivalo.
 
Vesivalo skulle ställa upp strikta ramvillkor för valfriheten.
 
– Valfriheten får inte öka kostnaderna eller de hälsomässiga och socioekonomiska skillnaderna bland befolkningen.
Uppgifter om den svenska modellen för valfrihet visar att de befolkningsgrupper som mest skulle behöva tjänsterna använder dem relativt sett minst. Då allokeras resurserna inte korrekt och hälsoskillnaderna minskar inte.

Enligt erfarenheterna av modellen i Sverige förverkligas valfriheten också bäst till exempel inom Storstockholm medan det är svårt att få serviceproducenter till glesbygden eftersom det inte bor tillräckligt mycket folk eller bildas en fungerande marknad där.
 
I Sverige är även social- och hälsovårdsföretagens vinster föremål för en livlig debatt.
 
– I Sverige värdesätter medborgarna valfriheten högt, men många kritiserar å andra sidan att hälsovårdsproducenternas vinster går till skatteparadis. Nyligen avslöjades i Finland att Mehiläinens chefer äger betydande mängder aktier i Luxemburg. Det är möjligt att även vi kommer att stöta på liknande problem kring skattesmitning och skatteparadis.
 
 Idag besöker Tehys ordförande Rauno Vesivalo Åbo och träffar stadens ledning, aktörer inom Tehy och tehyiter. 


Mer information: Tehys ordförande Rauno Vesivalo, tfn 040 587 4346