Tehy: Ledning av vårdpersonalen ska säkerställas genom lagstiftning

Social- och hälsovårdsbranschens fackförbund Tehy är oroligt för hur de massiva organisationsreformerna och bolagiseringarna till följd av social- och hälsovårdsreformen kommer att påverka ledningen.

Tehy kräver att de högsta ledningsuppgifterna inom social- och hälsovårdsbranschen inte ska bindas till en viss utbildning. Dessutom ska det inom social- och hälsovården finnas chefer för vårdarbetet på alla nivåer eftersom det är de som i praktiken ansvarar för ledningen av reformen och känner till den största personalgruppens utbildning, arbetsinnehåll och utvecklingsbehov.

– Vid behov ska man genom lag stifta ledningssystemet och ställningen för ledningen av vårdarbetet inom social- och hälsovårdsreformen. Om ledningssystemet och ledningen av vårdarbetet haltar kommer reformen inte att nå de för den uppsatta målen.  Det får inte glömmas att tillräcklig ledningskompetens och expertis i ledningen av vårdarbetet behövs, förutom i kommande producentorganisationer även i de anordnande organisationerna på landskapsnivå, för att tjänsterna ska motsvara befolkningens behov och för att krävande konkurrensutsättningar ska kunna lyckas, säger direktören Kirsi Sillanpää från Tehy.

– Valfriheten kommer att öka konkurrensen inom social- och hälsovårdssektorn. Då blir det konkurrens också om utbildad vårdpersonal och den bästa arbetskraften. Attraktiva arbetsplatser där arbetsvillkoren, arbetshälsan och ledningsfrågorna för vårdpersonalen är i ordning vinner i denna situation, påminner Sillanpää.

Utvecklande tjänster och ny teknologi kräver fortlöpande utbildning och ny slags kompetens. Genom social- och hälsovårdsreformen är man dessutom ute efter effektivitet och att hålla kostnaderna i schack. Målen är nära kopplade till de viktigaste ansvarsområdena för cheferna för vårdarbetet, såsom utvecklingen av klientinriktade tjänster och införandet av nya verksamhetssätt.  Dessutom ska man fästa särskild uppmärksamhet vid arbetshälsan under stora förändringar.

I Helsingfors ordnas den 12–13 maj Tehys dagar för ledning och chefer med 170 tehyitiska direktörer och chefer.

Mer information:  Kirsi Sillanpää, tfn 040 820 7848