Tehy kräver en strategi för robotteknik och digitalisering för social- och hälsovårdsbranschen

Image text
Bild: iStock

Social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy kräver att man för social- och hälsovårdsbranschen ska utarbeta en strategi för robotteknik och digitalisering. Båda används i en allt högre grad inom de olika delområdena inom social- och hälsovården såväl som fysisk hjälp, för att främja social interaktion, inom rehabilitering, medicin och vårdarbete som i anstaltsmiljöer, till exempel vid transporter av patienter och avfallshantering.

Redan nu delar robotar ut bland annat mediciner, lägger upp mat och deltar i flyttningar av patienter. Därutöver finns det rehabiliteringsrobotar och robotar som håller minnessjuka sällskap och påminner dem om vardagliga göromål.

– Robottekniken är redan en del av hälsovården och dess betydelse ökar hela tiden. I framtiden är olika robotar som underlättar arbetet för social- och hälsovårdsanställda och ökar patientsäkerheten en del av den utbildade vårdpersonalens dagliga arbete, säger Tehys direktör Kirsi Sillanpää.

Ibruktagandet av robotar kräver bland annat mycket etisk diskussion och utarbetande av en särskild strategi.

– Bland annat olika slags ansvarsfrågor och programmering av robotar är exempel på de etiska frågor som man måste diskutera innan robotar tas i bruk på en bredare front inom social- och hälsovården, påpekar Sillanpää.

Robottekniken väcker oro för att robotar till exempel ska ersätta de nuvarande vårdarna. De dock snarare kompletterar den vård som den utbildade vårdpersonalen ger. Användningen av robotar som hjälp vid lyftningar och flyttningar av patienter och som stöd för patienter som rör sig på egen hand sparar social- och hälsovårdsanställdas arbetstid. Behovet av vårdanställda ökar dessutom i takt med att befolkningen blir äldre.

– Robotar ska användas vid sidan om social- och hälsovårdsanställda som komplement till den mänskliga vården. Utvecklingen av hälsoteknologin och robottekniken ska beaktas även i utbildningen inom branschen, säger Sillanpää.

Tehy medverkar i Finlands Akademis projekt ROSE om robotar och välfärdsservicens framtid där man tvärvetenskapligt forskar i servicerobotars möjligheter och utveckling.

Dessutom deltar Tehy i den pågående robotveckan som ordnas nu för fjärde gången. I går diskuterades robottekniken inom välfärdsservicen.

www.robottiviikko.fi

http://roseproject.aalto.fi/fi/

 

Mer information:

Tehys direktör Kirsi Sillanpää, tfn 040 820 7848
Tehys utbildningspolitiska sakkunnig Kirsi Coco, tfn 040 821 5057